Вступна кампанія 2020

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році

 

Правила прийому на навчання до УТЕІ КНТЕУ в 2020 році

 

Положення про приймальну комісію Ужгородського торговельно-економічного інституту

 

Програма ЄВІ з іноземної мови для здобуття освітнього ступеня "магістр"

 

Програми вступних іспитів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

 

Програми вступних іспитів для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР "Молодший спеціаліст"

 

Програми вступних іспитів для здобуття освітнього ступеня магістра

 

Зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти в 2020 році

 

Порядок подання та розгляду електронних заяв на участь у конкурсному відборі до закладів вищої (фахової передвищої) освіти України в 2020 році

 

Перелік шкіл, учні яких мають право на сільський коефіцієнт

 

Інформаційні матеріали щодо документів осіб, які мають право на спеціальні умови участі у конкурсному відборі при вступі до закладів вищої освіти України для здобуття вищої освіти (прийом 2020 р) 

 

Максимальні обсяги та кваліфікаційний мінімум державного замовлення на прийом у 2020 році

  

Графік проведення консультацій та фахових вступних випробувань для вступників на навчання для здобуття ступеня БАКАЛАВРА на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

 

Розклад консультацій та вступних випробувань для вступників на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти (денна та заочна форми здобуття освіти)

 

Розмір плати за надання платних освітніх послуг з підготовки фахівців з вищою освітою в Ужгородському торговельно-економічному інституті КНТЕУ

 

 


 

Список рекомендованих до зарахування

ОС Бакалавр (на основі ПЗСО)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 073 Менеджмент

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (1)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (2)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 181 Харчові технології

Список рекомендованих до зарахування на навчання на місця державного замовлення. Спеціальність 181 Харчові технології

 

ОС Бакалавр (на основі ОКР молодшого спеціаліста)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 071 Облік і оподаткування (денна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 071 Облік і оподаткування (заочна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (денна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (заочна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 073 Менеджмент (денна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 073 Менеджмент (заочна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (заочна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 181 Харчові технології (денна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 181 Харчові технології (заочна форма навчання)

 

ОС магістр (на основі ОС бакалавра)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 071 Облік і оподаткування (денна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 071 Облік і оподаткування (заочна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (денна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (заочна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 073 Менеджмент (денна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (денна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (заочна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 181 Харчові технології (денна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 181 Харчові технології (заочна форма навчання)

 

ОС магістр (на основі ОС магістра)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 071 Облік і оподаткування (денна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 071 Облік і оподаткування (заочна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 073 Менеджмент (денна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 181 Харчові технології (денна форма навчання)

Список рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. Спеціальність 181 Харчові технології (заочна форма навчання)