УВАГА!

 

У зв’язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, спричиненої поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19) з 16 листопада по 29 листопада 2020 року навчальний процес в УТЕІ КНТЕУ продовжує відбуватися у дистанційній формі відповідно до розкладу.

Бабинець Мирослава Миколаївна

babynets myroslava

 

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри природничо-гуманітарних та інформаційних дисциплін Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету.

Викладає дисципліни: «Іноземна (англійська) мова», «Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням», «Ділова іноземна (англійська)мова», «Друга іноземна (англійська) мова».

У 2000 р. закінчила Ужгородський національний університет по спеціальності «Англійська мова і література» та отримала диплом спеціаліста, здобувши кваліфікацію філолога, викладача англійської мови та літератури.

У 2009 р. закінчила з відзнакою Ужгородський торговельно - економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету УТЕІ КНТЕУ, зі спеціальності «Фінанси» , «Економіка і підприємництво» та здобула кваліфікацію спеціаліста з фінансів, економіста – фінансиста.

Працює в Ужгородському торговельно-економічному інституті з 2005 року.

 У 2013 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх менеджерів у процесі професійної підготовки» зі спеціальності  13.00.04 – теорія і методика професійної освіти у спеціалізованій вченій раді  Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

У 2016 році присвоєно вчене звання доцента кафедри сучасних європейських мов Київського національного торговельно-економічного університету.

Сфера наукових інтересів: формування вмінь іншомовного спілкування майбутніх фахівців за допомогою  елементів різних педагогічних технологій в рамках технології концентрованого навчання.

Наукові праці та публікації: Загальна кількість праць: 49 публікацій, з них 40 наукових та 9 навчально-методичного характеру, у т.ч. 18 у фахових виданнях. Автор 2 словників, 7 методичних рекомендацій та співавтор 3 монографій, автор навчально-методичних розробок тощо.