Лалакулич Марія Юріївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку

У 2003 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет по спеціальності «Облік і аудит». Кваліфікація спеціаліста   економіст  з обліку і аудиту.  

Працює в Ужгородському торговельно-економічному інституті з 2004  року.

У 2009  році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Потенціал вищої освіти в активізації розвитку регіональних освітніх систем» зі спеціальності  08.00.05 – "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка".

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку.

Сфера наукових інтересів: Особливості обліку у бюджетних установах, перехід бюджетних установ на національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі; порядок формування фінансової звітності підприємств, аналіз її показників та ін.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 35 у тому числі: 4 навчальних посібників у співавторстві,  навчально-методичні розробки тощо.