УВАГА!

 

Структурні підрозділи УТЕІ КНТЕУ працюють у дистанційному режимі.

Відповідно до рішення Уряду

КАРАНТИН ПРОДОВЖЕНО ДО 31 ЛИПНЯ 2020 РОКУ

*Постанова КМУ від 17.06.2020 р. №500

 

Бережіть себе і будьте здорові!

 

 

Вступ 2020

utei vstup new

Лалакулич Марія Юріївна

lalakulich

Кандидат економічних наук, професор кафедри обліку та оподаткування

У 2003 році закінчила Київський національний торговельно-економічний університет по спеціальності «Облік і аудит». Кваліфікація спеціаліста   економіст  з обліку і аудиту.  

Працює в Ужгородському торговельно-економічному інституті з 2004  року.

У 2009  році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Потенціал вищої освіти в активізації розвитку регіональних освітніх систем» зі спеціальності  08.00.05 – "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка".

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку.

Сфера наукових інтересів: Особливості обліку у бюджетних установах, перехід бюджетних установ на національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі; порядок формування фінансової звітності підприємств, аналіз її показників та ін.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 35 у тому числі: 4 навчальних посібників у співавторстві,  навчально-методичні розробки тощо.