Лазур Сергій Петрович

Кандидат економічних наук,  доцент кафедри  фінансів

У 2007 році закінчив Міжрегіональну Академію управління персоналом по спеціальності «Фінанси». Кваліфікація спеціаліст економіст, фінансовий менеджер. 

Працює в Ужгородському торговельно-економічному інституті з 2013 року.

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Податкова система України в умовах антикризового регулювання економіки» зі спеціальності  08.00.03 – "економіка та управління національним господарством".

Сфера наукових інтересів: аспекти фінансової політики держави; державні фінанси, податкова система як інструменти соціальної політики держави.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 20, у тому числі:  навчально-методичні розробки тощо.