Alternative flash content

Requirements

 

gov hotl ua

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Перелік навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу 

 

1. Wellness туризм

2. Бренд-менеджмент

3. Готельна справа

4. Громадське будівництво 

5. Державне та регіональне управління

6. Державне управління та місцеве самоврядування

7. Дизайн 

8. Економіка готелів і ресторанів

9. Економіка туризму

10. Інвестиційний менеджмент

11. Інженерне та технологічне обладнання

12. Інформаційні системи і технології в туризмі

13. Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

14. Інформаційні системи і технології в управлінні підприємством

15. Комунікативний менеджмент

16. Корпоративне управління

17. Культурно-пізнавальний туризм

18. Менеджмент 

19. Менеджмент і адміністрування ( Адміністративний менеджмент)

20. Менеджмент і адміністрування (Менеджмент)

21. Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)

22. Менеджмент і адміністрування (Самоменеджмент)

23. Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління)

24. Менеджмент і адміністрування (Теорія організації)

25. Менеджмент і адміністрування (Управління інноваціями)

26. Менеджмент і адміністрування (Управління персоналом)

27. Менеджмент персоналу

28. Менеджмент підприємства

29. Менеджмент сервісних організацій

30. Методологія і організація наукових досліджень

31. Міжнародний туризм

32. Організація виставкової діяльності

33. Організація готельного господарства

34. Організація дозвілля

35. Організація екскурсійної діяльності

36. Організація туризму

37. Проектування готелів і курортів

38. Рекреологія 

39. Самоменеджмент 

40. Спеціалізований туризм

41. Стратегічний маркетинг

42. Стратегічний маркетинг в готельному і ресторанному бізнесі

43. Стратегічний маркетинг в ресторанному бізнесі

44. Стратегічний маркетинг в туризмі

45. Стратегічний менеджмент

46. Теорія організацій

47. Туристичне краєзнавство

48. Туристичне країнознавство

49. Управління бізнес-процесами

50. Управління змінами

51. Управління корпораціями в готельному та ресторанному бізнесі

52. Управління корпораціями в ресторанному бізнесі

53. Управління корпораціями в туризмі

54. Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі

55. Управління проектами в ресторанному бізнесі

56. Управління проектами в туризмі

57. Управління якістю послуг в готелях і ресторанах

58. Управління якістю послуг в туризмі

59. Ціннісно орієнтоване управління