Alternative flash content

Requirements

 

gov hotl ua

 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Перелік навчальних дисциплін закріплених за 

кафедрою бухгалтерського обліку 

1. Аналіз господарської діяльності

2. Аудит

3. Аудит (організація і методика)

4. Бухгалтерський облік

5. Бухгалтерський облік в торгівлі

6. Бухгалтерський облік в торгівлі і ресторанному господарстві

7. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності

8. Бухгалтерський облік у банках 

9. Бухгалтерський облік у бюджетних установах

10. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах 

11. Економіка нерухомості

12. Економіка підприємства

13. Економіка праці і соціально-трудові відносини

14. Економічна статистика

15. Економічний аналіз

16. Звітність підприємств

17. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

18. Інформаційні системи і технології в обліку

19. Інформаційні системи та технології в оціночній діяльності

20. Інформаційні технології управлінської звітності

21. Контролінг

22. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

23. Методологія і організація наукових досліджень

24. Міжнародні стандарти фінансової звітності

25. Моделювання облікового забезпечення прийняття управлінських рішень 

26. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства

27. Облік зовнішньоекономічної діяльності

28. Облік і звітність в оподаткуванні

29. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

30. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

31. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту

32. Організація бухгалтерського обліку

33. Організація і методика аудиту

34. Оціночна діяльність

35. Оцінювання та облік нематеріальних активів

36. Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів

37. Пенсійне страхування

38. Планування та контроль на підприємстві

39. Соціальне страхування 

40. Статистика 

41. Судово-бухгалтерська експертиза

42. Теорія економічного аналізу

43. Управлінський облік

44. Управлінські інформаційні системи в обліку

45. Фінансовий аналіз

46. Фінансовий облік