КАФЕДРА ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ДИСЦИПЛІН

Загальна інформація

Кафедра природничо-гуманітарних та інформаційних дисциплін створена в УТЕІ КНТЕУ згідно наказу директора №117 від 11.11.2011 р. на виконання постанови Вченої ради КНТЕУ від 31.10.2011р. Кафедра забезпечує викладання дисциплін фундаментальної підготовки студентів з усіх спеціальностей, за якими здійснюється навчання в УТЕІ КНТЕУ, як з дисциплін циклу загальної підготовки, так і з дисциплін циклу професійної підготовки. 

З дня створення кафедри її очолює Бандурин Юрій Анатолійович, к.ф.-м.н., ст.н.сп., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності. Серед викладачів кафедри 1 д.н., проф., 8 к.н., доц., 4 ст. викл., 1 викл. та 2 асист. Двоє викладачів захистили кандидатські дисертації (Бабинець М.М., Кляп М.М.), четверо працюють над завершенням дисертаційних досліджень.

За період існування кафедри активна наукова робота викладачів втілена у написання та видання 4 монографій, 6 навчальних посібників, 73 наукових праць, понад 80 виступів на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях. Крім того, викладачі кафедри прийняли участь в наукових інноваційних розробках, оформлення яких підтверджено отриманням 4 патентів на винаходи та 8 патентів на корисні моделі України.