Вступ 2018

 Vstup201821

 

Alternative flash content

Requirements

 

gov hotl ua

 

Факультет обліку, фінансів та торговельного підприємництва

Факультет обліку, фінансів та торговельного підприємництва

 

 

Загальні відомості

 

Факультет обліку, фінансів та торговельного підприємництва Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ створений шляхом реорганізації структурних підрозділів навчального закладу в 2015 році. Це основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ інституту, який здійснює:

- підготовку здобувачів, з однієї або кількох суміжних спеціальностей;

- керівництво навчально-методичною, виховною і науково-дослідною роботою кафедр, безпосередньо підпорядкованих факультету.

 

 

Для оперативного управління діяльністю факультету та роботи зі студентами створений деканат, функціями якого є:

- оформлення основної документації щодо навчання кожного студента (накази, довідки, виклики, екзаменаційні відомості, облік успішності студентів, навчальні картки та ін.);

- участь у розробці розкладу занять для студентів всіх форм навчання, графіків екзаменаційних сесій;

- разом із кафедрами контроль за виконанням здобувачами регламенту роботи щодо вивчення дисципліни, передбачених навчальним планом.

 

 

До складу факультету входять три випускові кафедри:

 

 Кафедра бухгалтерського обліку, що готує фахівців за спеціальністю «Облік і оподаткування»; 

 Кафедра фінансів, здійснює підготовку фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування»;

 Кафедра товарознавства та комерційної діяльності, яка готує фахівців за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Основне завдання факультету обліку фінансів та торговельного підприємництва полягає у підготовці висококваліфікованих, затребуваних роботодавцями фахівців, що здатні здійснювати функції як найкращих економістів і фінансистів підприємств, так і товарознавців.

 

Факультет працює під керівництвом декана - Підлипної Радміли Петрівни, к.е.н., доцента кафедри бухгалтерського обліку.

 

Навчальний процес на факультеті контролюють та обслуговують співробітники деканату: 

 

pidlupna  

 

 

Декан

Підлипна Радміла Петрівна

Детальніше...

 

 

 

 

     
sholya is  

Методист

Шоля Іванна Станіславівна

 

     
kuiak  

Диспетчер

Кияк Наталія Василівна