Документи

       Перелік штатних науково-педагогічних працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of Science Core Collection із переліком цих публікацій

       Структура УТЕІ КНТЕУ

 

       Ліцензії та сертифікати

       Положення про Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ 

 

       Стратегія розвитку УТЕІ КНТЕУ на 2015-2020 рр.

 

       Колективний договір

 

       Положення про Вчену раду УТЕІ КНТЕУ

 

       Положення про склад Вченої ради УТЕІ КНТЕУ

 

       Положення про факультет УТЕІ  КНТЕУ

 

       Положення про кафедри

 

       Положення про бухгалтерську службу УТЕІ КНТЕУ

 

       Положення про відділ кадрів УТЕІ КНТЕУ

 

       Положення про підрозділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників УТЕІ КНТЕУ

 

       Положення про юридичну службу УТЕІ КНТЕУ

  

       Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників

 

       Правила внутрішнього розпорядку УТЕІ КНТЕУ

       

       Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників

 

       Положення про систему оцінювання успішності навчання

 

       Положення про проведення практики студентів

 

       Положення про наукове товариство студентів

 

       Положення про організацію освітнього процесу

 

       Довіреність

 

       Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в УТЕІ КНТЕУ

 

       Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації

 

       Положеня про видачу документів про вищу освіту державного зразка УТЕІ КНТЕУ
 

       Звіт директора Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного
       торговельно-економічного університету П.П. Гаврилка про діяльність у 2016 році


 


  

        Акт прийняття-передачі основних засобів. Будівля навчального корпусу

 

        Акт прийняття-передачі основних засобів. Будівля їдальні 

 

        Акт прийняття-передачі основних засобів. Котельня

 

        Акт прийняття-передачі основних засобів. Земельна ділянка

 

        Акт прийняття-передачі основних засобів. Будівля гуртожитку

 

        Акт прийняття-передачі основних засобів. Гараж майстерня

 

        Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта

 

        Наказ Міністерства освіти і науки України №459

 

        Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

 

        Акт приймання-передачі

 

        Протокол з охорони праці

   

        Закон України Про захист персональних даних

 

        Закон України Про доступ до публічної інформації

 

        Форми запитів на інформацію

 

        Наказ "Про запобігання проявам корупції та хабарництва"

 

        Звіт директора Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету П.П. Гаврилка про діяльність у 2018 році