УВАГА!

 

Структурні підрозділи УТЕІ КНТЕУ працюють у дистанційному режимі.

Відповідно до рішення Уряду

КАРАНТИН ПРОДОВЖЕНО ДО 31 ЛИПНЯ 2020 РОКУ

*Постанова КМУ від 17.06.2020 р. №500

 

Бережіть себе і будьте здорові!

 

 

Вступ 2020

utei vstup new

Діючі положення

Положення про організацію освітнього процесу в Ужгородському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету

 

Положення про оцінювання результатів навчання студентів Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

 

Положення про випускну кваліфікаційну роботу (проект) в Ужгородському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету

 

Положення про організацію, виконання та захист курсових робіт в Ужгородському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету

 

Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та екзаменаційну комісію з атестації в Ужгородському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету

 

Положення про самостійну роботу студентів Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

 

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань студентів

 

Положення про проведення практики студентів Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно- економічного університету

 

Положення про видачу документів про вищу освіту державного зразка в Ужгородському торговельно-економічному інституті Київського національного торговельно-економічного університету

 

Положення про дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти та науково-педагогічними працівниками Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

 

 


 

Антикорупційна програма УТЕІ КНТЕУ

Наказ "Про затвердження Антикорупційної програми УТЕІ КНТЕУ"

Антикорупційна програма Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету

 


 

 

Правила внутрішнього розпорядку

 

Положення про Вчену раду УТЕІ КНТЕУ

 

Положення про факультет УТЕІ  КНТЕУ

 

Положення про кафедри

 

Положення про бухгалтерську службу УТЕІ КНТЕУ

 

Положення про відділ кадрів УТЕІ КНТЕУ

 

Положення про підрозділ сприяння працевлаштуванню студентів та випускників УТЕІ КНТЕУ

 

Положення про юридичну службу УТЕІ КНТЕУ

  

Положення про порядок конкурсного відбору науково-педагогічних працівників

       

Положення про систему рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників

 

Положення про наукове товариство студентів

 

Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення в УТЕІ КНТЕУ