Ценклер Наталія Іванівна

cenkler

 

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку

У 1986 році закінчила Ужгородський державний університет по спеціальності «Облік і аналіз господарської діяльності». Кваліфікація економіст.

 Працює в Ужгородському торговельно-економічному інституті з 2008 року.

У 1995 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Вдосконалення обліку і контролю матеріальних ресурсів » зі спеціальності  08.00.09 – "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)".

У 2000 році присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Сфера наукових інтересів: розвиток економіки карпатського регіону та вдосконалення методики обліку, аналізу та оподаткування підприємств в умовах поглиблення евроінтеграційних процесів.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 100, у тому числі: 5 навчальних посібників у співавторстві, 2 довідники, 2 монографія у співавторстві,  більше 70 статей у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.