Югас Еріка Федорівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку

У 2005 році закінчила Ужгородський національний університет по спеціальності «Облік і аудит». Кваліфікація спеціаліста з обліку і аудиту. 

Працює в Ужгородському торговельно-економічному інституті з 2008  року.

У 2009  році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: «Регіональні фактори розвитку та механізми регулювання соціально-трудового потенціалу» зі спеціальності  08.00.05 – "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка".

У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри обліку і аудиту.

Сфера наукових інтересів: методологія і методика бухгалтерського обліку в комерційних банках, вдосконалення методики ведення бухгалтерського обліку та оподаткування діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 40, у тому числі: 1 навчальний посібник у співавторстві,  навчально-методичні розробки тощо.