Завідна Людмила Дмитрівна

zavidna

 

Докторант, к. с.-г. наук,  доцент кафедри фінансів

У 1992 році закінчила Херсонський с.-г. інститут ім. О.Д. Цюрупи за спеціальністю «Економіка та організація сільського господарства». У 1998 році  захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук в Національному аграрному університеті, м. Київ. У 2002 році  присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства. З 1996 по 2007 роки працювала на посадах асистента, доцента кафедри економіки  підприємства  Херсонського державного аграрного університету.

З вересня 2007 року по теперішній час  доцент кафедри фінансів Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету. 

З 1 листопада 2015 року  докторант кафедри готельно-ресторанного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами. Науковий консультант: д.е.н., проф. Мазаракі А.А.

Стаж педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації на посаді асистента та доцента – понад 19 років.

Сфера наукових інтересів: економіка та управління підприємствами готельного та ресторанного господарства, управління економічною діяльністю підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, управління стратегічним розвитком підприємств готельного господарства.

Наукові праці та публікації. Автор 89 наукових та навчально-методичних публікацій у т. ч. наукових 61 публікація, 28 навчально-методичних. Державним Департаментом інтелектуальної власності видано Деклараційний патент на винахід за №43956А. Автор книги "Готельний бізнес: стратегії розвитку"