КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ТУРИСТИЧНОГО ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Перелік навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу
(код кафедри - 21)

Ступінь вищої освіти “бакалавр"

1.      Виробнича практика 

2.     Wellness туризм

3.     Безпека туризму

4.      Велнес-туризм

5.      Готельна справа

6.      Громадське будівництво

7.      Географія туризму

8.      Державне управління та місцеве самоврядування

9.      Дизайн

10.  Економіка ресторанів

11.  Економіка готелів і ресторанів

12.  Економіка туризму

13.  Інженерне та технологічне обладнання

14.  Інформаційні системи і технології в туризмі

15.  Інформаційні системи і технології в готельному і ресторанному бізнесі

16.  Інформаційні системи і технології в управлінні організацією

17.  Картографія

18.  Комунікативний менеджмент

19.  Конкурентоспроможність підприємства

20.  Країнознавство

21.  Кризові комунікації

22.  Культурно-пізнавальний туризм

23.  КР з менеджменту

24.  МА ( Адміністративний менеджмент)

25.  МА (Менеджмент)

26.  МА (Операційний менеджмент)

27.  МА (Самоменеджмент)

28.  МА (Стратегічне управління)

29.  МА (Управління інноваціями)

30.  МА (Управління персоналом)

  1. Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства

32.  Менеджмент

33.  Менеджмент підприємства

34.  Організація виставкової діяльності

35.  Організація дозвілля

36.  Організація екскурсійної діяльності

37.  Організація туризму

38.  Основи менеджменту

39.  Проектування готелів і курортів

40.  Рекреологія

41.  Самоменеджмент

42.  Спеціалізований туризм

43.  Теорія організацій

44.  Туристичне краєзнавство

45.  Устаткування закладів готельно-ресторанного господарства

Ступінь вищої освіти магістр

1.      Корпоративне управління 

2.     Бренд-менеджмент 

3.     Випускна кваліфікаційна робота 

4.     Виробнича (переддипломна) практика

5.      Міжнародний туризм

6.      Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

7.      Менеджмент персоналу

8.      Менеджмент сервісних організацій

9.     Методологія і організація наукових досліджень

10.  Поведінка споживачів послуг гостинності

11.  Стратегічний маркетинг в готельному та ресторанному бізнесі

12.  Стратегічний маркетинг у ресторанному бізнесі

13.  Стратегічний менеджмент

  1. Управління бізнес-процесами

15.  Управління змінами

16.  Управління корпораціями в готельному та ресторанному бізнесі

17.  Управління корпораціями у ресторанному бізнесі

18.  Управління проектами в ресторанному бізнесі

19.  Управління проектами в готельному та ресторанному бізнесі

20.  Управління споживачів послуг гостинності

21.  Управління якістю послуг в готелях і ресторанах

22.  Revenue менеджмент

23.  Фірмовий стиль

 

24.  Ціннісно орієнтоване управління