Корисні посилання

 

gov hotl ua

 

КАФЕДРА ТОВАРОЗНАВСТВА ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Загальна інформація

      Кафедра товарознавства та комерційної діяльності є випусковою кафедрою, що забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 076Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. 

 

     Підприємництво, торгівля та біржова діяльність - це діяльність, пов’язана із досягненням успіху в сфері бізнесу, торгівлі та конкуренції з метою покращення процесу купівлі-продажу.

 

     Підготовка студентів за спеціальністю Підприємництво, торгівля та біржова діяльність здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, комерційної, аналітичної та науково-дослідної роботи в галузі менеджменту, маркетингу, економіки, підприємництва, здатних приймати и рішення в сфері комерційної, товарознавчої, маркетингової, управлінської та зовнішньоекономічної діяльності торговельного підприємства; ідентифікувати товари; досліджувати ринок та забезпечувати товарами підприємства торгівлі; управляти асортиментом та проводити експертизу товарів; управляти матеріально-фінансовим станом торговельного підприємства та розробляти його маркетингову стратегію.

 

     Фахівців у сфері комерційної діяльності в Ужгородському торговельно-економічному інституті КНТЕУ навчають з 2000 року (за денною формою навчання з 2012). З метою забезпечення високого рівня професійної підготовки у 2003 було створено кафедру товарознавства та комерційної діяльності.

 

     З 2020 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Сусіденко Валентин Трохимович. На кафедрі проводяться наукові дослідження в межах теми:

 

     Концептуальні засади розвитку підприємництва, торгівлі та послуг в умовах європейської інтеграції за напрямами: дослідження ринку товарів та послуг Закарпатської області, України і світу, аналіз організаційно – правового регулювання торгівлі, послуг, безпечності та якості харчових продуктів та непродовольчих товарів, оптимізація логістичних ланцюгів та управління ними в умовах європейської інтеграції. Крім того, у співпраці з кафедрою технології і організації ресторанного господарства виконуються експерименти в межах теми: розробка і впровадження інноваційних технологій харчових продуктів.

 

     У складі кафедри працюють 5 науково-педагогічних працівників, з яких 1 доктор наук, 4 кандидати наук.

 

     З метою формування практичного досвіду у студентів кафедра співпрацює з виробничими та торговельними підприємствами області: Закарпатською продовольчою компанією, ТОВ «Епіцентр К», ТОВ «Полістар», низкою інших підприємств та індивідуальних підприємців.