Лечига Роман Йосипович

Кандидат економічних наук, доцент кафедри  фінансів

У 1991 році закінчив Ужгородський державний університет по спеціальності «фінанси і кредит». Кваліфікація  економіст. 

Працює в Ужгородському торговельно-економічному інституті з 2002 року.

У 1998 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: « Соціально-трудові відносини та механізми їх регулювання» зі спеціальності  08.09.01 – "Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика".

Сфера наукових інтересів: державне регулювання зайнятості, сприяння зайнятості населення, продуктивність праці, ефективність трудової діяльності теорія і практика соціально-трудових відносин.

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 20, у тому числі: навчально-методичні розробки тощо.