КАФЕДРА ФІНАНСІВ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

  Кафедра фінансів є випусковою кафедрою та забезпечує підготовку здобувачів за спеціальністю 072 « Фінанси, банківська справа та страхування». «Фінанси, банківська справа та страхування» є однією з найбільш престижних спеціальностей економічного профілю, яка забезпечує підготовку фахівців, що вільно володіють значним обсягом фінансових знань та здатні кваліфіковано ухвалювати фінансово обґрунтовані рішення з питань діяльності підприємств та організацій різних форм власності, формувати їх фінансову стратегію розвитку на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур.
  Підготовка фахівців у сфері фінансів в Ужгородському торговельно-економічному інституті КНТЕУ здійснюється з 2000 р. ( за денною формою навчання з 2012 р.).
  Кафедру очолює доктор економічних наук, професор Брітченко Ігор Геннадійович. На кафедрі ведуться ґрунтовні наукові дослідження за напрямами: реформування бюджетної системи та шляхи зміцнення державних фінансів, теоретичне обґрунтування грошово-кредитної політики та її вплив на стабільність грошової одиниці; тенденції розвитку грошово-валютних систем зарубіжних країн тощо.
  У складі кафедри фінансів працюють: 3 доктори наук, 6 кандидатів наук, 2 викладачі без наукового ступеня. Наукова діяльність кафедри фінансів спрямована на вирішення актуальних проблем навчального процесу, фінансової діяльності регіону та фінансової системи України. Кафедра спрямовує свої зусилля на ґрунтовну теоретичну та професійно-практичну підготовку фахівців для фінансової та податкової систем України, банківського та страхового секторів економіки. З метою підвищення ефективності роботи кафедра співпрацює з банківськими установами, зі страховими компаніями, органами державної фіскальної служби, та іншими підприємствами Закарпаття..