Новини

Директор УТЕІ КНТЕУ

 Гаврилко Петро Петрович

 

 

Кандидат економічних наук, професор кафедри фінансів, Відмінник освіти України , Заслужений працівник народної освіти України, Почесний працівник туризму України, член Всесвітньої асоціації готельних навчальних закладів (International Association of Hotel schools), дійсний член (академік) Української академії наук. У 2005р. нагороджений знаком Міністерства освіти і науки України „Петро Могила”, а у 2008р. – орденом «За заслуги» ІІІ ступеня.

 

 

         Гаврилко Петро Петрович, 1948 р.н.

         2. У 1972 р. закінчив Ужгородський державний університет, зі спеціальності «Історія», диплом Ю № 060045 від 30.06.1972 р. У 1986 р. закінчив Ужгородський державний університет, зі спеціальності «Економіка і планування матеріально-технічного постачання», диплом ЛВ № 334214 від 28.06.1986 р.

         3.  Кандидат економічних наук з 1999 р.

         Дисертацію захистив 24 вересня 1998 р. у спеціалізованій раді Інституту регіональних досліджень НАН України, диплом ДК № 002157.

         З 2004 р. – доцент кафедри економіки, бухгалтерського обліку і фінансів, диплом 02ДЦ №002420.

                4. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації 16 років 07 місяців, в т.ч., в Ужгородському навчальному центрі Київського національного торговельно-економічного університету 11 років 7 місяців.

         5. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

03.01.1995р. – 12.12.1999 р. – старший викладач Галицького відділення МАУП (IV рівень акредитації) (за сумісництвом 0,5 ставки);

01.04.2000 р. – 31.08.2002 р. – завідувач Ужгородським навчальним центром Київського національного торговельно-економічного університету;

31.08.2002 р.– по теперішній час – директор Ужгородського навчального центру КНТЕУ;

- завідувач кафедри економіки, бухгалтерського обліку і фінансів УНЦ КНТЕУ, наказ № 61-к від 30.10.2007 р.;

-завідувач кафедри фінансів УНЦ КНТЕУ, наказ № 117 від 11.11. 2011 р.;

- голова вченої ради УНЦ КНТЕУ з 2003 р.

         6. Участь у підготовці та атестації наукових і науково-педагогічних кадрів

         Підготував шістьох кандидатів економічних наук:

  1. 1.Ігнатенко Микола Васильович, кандидат економічних наук за спеціальністю “08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”. Науковий ступінь присуджений Спеціалізованою радою К 61.051.02 при Ужгородському національному університеті 19 лютого 2008 року.
  2. 2.Данилюк Андрій Іванович, кандидат економічних наук за спеціальністю “08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”. Науковий ступінь присуджений Спеціалізованою радою К 12.052.02 при Приазовському державному технічному університеті 10 грудня 2008 року.
  3. 3.Макаров Михайло Олександрович, кандидат економічних наук за спеціальністю “08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”. Науковий ступінь присуджений Спеціалізованою радою К 61.051.02 при Ужгородському національному університеті 24 лютого 2010 року.
  4. 4.Бутов Андрій Миколайович, кандидат економічних наук за спеціальністю “08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”. Науковий ступінь присуджений Спеціалізованою радою К 61.051.02 при Ужгородському національному університеті 23 лютого 2011 року.
  5. 5.Орлова Олена Миколаївна, кандидат економічних наук за спеціальністю “08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”. Науковий ступінь присуджений Спеціалізованою радою К 61.051.02 при Ужгородському національному університеті 26 травня 2011 року.
  6. 6.Лизанець Олександр Володимирович, кандидат економічних наук за спеціальністю “08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка”. Науковий ступінь присуджений Спеціалізованою радою К 61.051.02 при Ужгородському національному університеті 26 травня 2011 року.

 

У 2001 – 2005 рр. на економічному факультеті УжНУ був членом Спеціалізованої вченої ради по захисту кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. У 2008-2010 роках був головою Державної екзаменаційної комісії з прийому Державних іспитів та захисту дипломних робіт в Закарпатському інституті ім.А.Волошина Міжнародної академії управління персоналом.

7. Участь у науково-педагогічній роботі

Основні навчальні курси, які веде здобувач: «Політична економія» (16 лекційних годин), «Основи економічної теорії» (26 лекційних годин), «Макроекономіка» (24 лекційних годин), «Регіональна економіка» (28 лекційних годин). Здійснює керівництво курсовими та дипломними роботами.

Приймав участь в розробці проекту закону про вищу освіту в Україні.

У квітні-червні 2006 р. у якості гостьового професора Пряшівської готельної академії (м. Пряшів, Словаччина) читав курс лекцій для студентів на тему «Перспективи розвитку трансприкордонного співробітництва»-12 год.

У 2003 році у складі урядової делегації працював в м. Відні (Австрія) над проблемами розвитку та управління процесами європейської інтеграції освіти України.

8. Участь у виконанні науково-технічних програм, розробок, у роботі наукових асоціацій, науково-методичних та науково-технічних рад

Починаючи з 2006 року активно працює в складі Ради ректорів ВНЗ Закарпатської області.

З 2005 року член громадської регіональної експертної комісії ДАК України в Закарпатський області.

Член Всесвітньої організації навчальних закладів готельно-ресторанного бізнесу з 2002 року («EUHOFA»).

Член Асоціації кулінарів України з 2005 року.

9. Наявність почесних звань, дані про присудження державних премій, рекомендації-підтримки провідних учених у даній галузі науки

         Почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» - 1999 р. Указ Президента № 1299 від 01.10.1999 р.

         Відмінник освіти України – 16.10.1995 р.

         Знак «Почесний працівник туризму України» - 17.09.2003 р.

         Знак Міністерства освіти і науки «Петро Могила» - 04.11.2005 р..

         Почесна відзнака Української академії наук «За творчі здобутки» І ступеня – 01.08.2008 р.

         Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Указ Президента №879 від 01.10.2008 р.

         Одержані пошукувачем наукові результати та розробки мають рекомендації-підтримки таких відомих у даній галузі провідних учених як член-кореспондент НАН України Мікловда Василь Петрович, д.е.н., проф. Козоріз Марія Андріївна (Інститут регіональних досліджень НАН України), д.е.н., проф. Башнянин Григорій Іванович (Львівська комерційна Академія).

 

III. Основні навчально-методичні та наукові публікації

         Має 74 публікацій, з них 44 наукових та 30 навчально-методичного характеру, у т.ч. 24 у фахових виданнях.

         Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 63 праці, з них 25

наукових та 38 навчального-методичного характеру, у т.ч. 24 наукові статі у фахових виданнях, зареєстрованих у ВАК України. Автор одного та співавтор двох навчальних посібників з грифом МОН України. Основні праці:

  1. 1.Гаврилко П.П. Основи економічної теорії // Навчальний посібник рекомендований МОНУ.- Ужгород: Видавничий центр Ужгородського комерційного технікуму.- 2002.-246 с. (фахове видання).
  2. 2.Башнянин Г.І, Шевчук Є.С., Гаврилко П.П. Політична економія // Навчальний посібник. Рекомендований МОНУ.- Львів: Навчальний світ. - 2004. - 482с. (фахове видання).
  3. 3.Кулішов В.В., Гаврилко П.П. Мікроекономіка // Навчальний посібник. Рекомендований МОНУ.- Львів: Магнолія-плюс. -2005.- 232 с. (фахове видання).

4. Гаврилко П.П., Гоголь Г.П. // Проблеми розвитку комерційного підприємництва / Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Основи формування регіональної соціально-економічної політики. Зб. наукових праць ІРД НАН України.- Львів, 1999.- С. 416-419. (фахове видання).

5. Важинський Ф.А., Гаврилко П.П., Колодійчук А.В. // Удосконалення методології фінансового моніторингу /Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Управління фінансовими ресурсами регіону. Зб. наукових праць ІРД НАН України.- Львів, 2011.- Вип. 3(89).- С. 178-183. (фахове видання).

6. Свінцов О.Н., Скірка Н.Я., Гаврилко П.П., Завійська О.І. // Механізм державного структурного регулювання економіки України та його реалізація / Науковий вісник НЛТУ, Вип. 21.9.- Львів.- 2011. С. 265-272. (фахове видання).

7. Свінцов О.Н., Скірка Н.Я., Гаврилко П.П. //Механізм державного регулювання інвестицій як основа впливу на структурні зрушення в національній економіці / Зб. наукових праць «Економіка: проблеми теорії і практики.- Дніпропетровський державний університет.- 2011.- т.ІІІ, вип. 266.- С.682-693. (фахове видання).

8. Турянський Ю.І., Коломійчук Н.М., Гаврилко П.П. // Кваліфікація та види податкових пільг / Науковий вісник НЛТУ, Вип. 21.9.- Львів.- 2011. С. 272-277. (фахове видання).

9. Гаврилко П.П., Колодійчук А.В., Черторижський В.М. // Фактори інноваційного розвитку промисловості / Науковий вісник НЛТУ, Вип. 21.11.- Львів.- 2011. С. 201-205. (фахове видання).

10. Свінцов О.Н., Скірка Н.Я., Гаврилко П.П. // Стимулювання інвестиційної діяльності: теоретичні аспекти / Науковий вісник НЛТУ, Вип. 21.11.- Львів.- 2011. С. 276-283. (фахове видання).

11. Дюгованець О.М., Гаврилко П.П. // Фінансовий механізм підтримки венчурного інноваційного бізнесу в Україні: Аналіз європейських «еталонів»/ Науковий вісник Академії муніципального управління, сер. «Теорія макро- та мікроекономіки», вип. 37.- 2011.- С. 37-55. (фахове видання).

12 Савчук В.С., Гаврилко П.П., Колодійчук А.В. // Пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні / Наукові записки Львівського університету бізнесу і права, вип. 6.- Л.:ЛУПБ.- 2011.- С.15-18. (фахове видання).

 

IV. Дані апробації професійної діяльності

 

         Систематично виступає з відкритими навчально-методичними лекціями, науковими семінарами для викладачів, аспірантів та студентів Ужгородського навчального центру КНТЕУ, а також економічного факультету Ужгородського національного університету, Пряшівської готельної академії, економічного факультету Кошицького технічного університету ім. П.Шафаріка. Відзначено високий науково-теоретичний та методичний рівень викладання, структурну обґрунтованість, логічну послідовність, наочність, тісний контакт з аудиторією, застосування в навчальному процесі активних методів навчання та результатів наукових досліджень.

         Після захисту кандидатської дисертації був учасником 14 міжнародних конференцій, зокрема:

         Теорія і практика переходу до ринку: економіко-правовий, міжнародний, інформаційно-технологічний та освітньо-правовий аспекти. Міжнародна наукова конференція, 12-15 березня 2003 р. м. Сніна (Словаччина).

         Проблеми розвитку та управління інтеграційними процесами на міжнародному ринку вищої освіти і науки. Міжнародна наукова конференція, 15-17 жовтня 2003 р. м. Сніна (Словаччина).

         Очолював секції на наступних конференціях:

         Проблеми адаптації вищої освіти України до європейських стандартів і принципів Болонського процесу. Міжнародна наукова конференція, 23-26 березня 2004 р. м. Сніна (Словаччина).

         Професійна підготовка фахівців в умовах інноваційної перебудови української національної освіти. ХІ міжнародна науково-практична конференція. 16-19 травня 2006 р. м. Сніна (Словаччина).

         Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів. XV міжнародна науково-практична конференція 06-09 листопада 2007 р. м. Сніна (Словаччина).

Лісабонська стратегія як визначальний чинник європейської інтеграції в галузі освіти і науки. XVI міжнародна науково-практична конференція. 06-09 травня 2008 р. м. Гирляни (Словаччина).

         Вітчизняний та зарубіжний досвід впровадження булонської системи: успіхи і проблеми. XVIІІ міжнародна науково-практична конференція. 05-08 травня 2009р. м. Мішкольц (Угорщина).

         Щороку звітує про науково-педагогічну діяльність на засіданнях кафедри та вченої ради Ужгородського навчального центру КНТЕУ. Оцінка його роботи завжди позитивна.

У 2012 році Гаврилко П.П. було присвоєне звання професора кафедри фінансів.