Вступ 2018

 Vstup201821

 

Alternative flash content

Requirements

 

gov hotl ua

 

Підлипна Радміла Петрівна

pidlupna

 

Декан факультету обліку, фінансів та торговельного підприємництва

кандидат економічних наук, доцент, докторант

 

У 2001 році закінчила Львівську комерційну академію по спеціальності «Облік і аудит». Кваліфікація магістр з економіки і підприємництва.  

Працює в Ужгородському торговельно-економічному інституті з 2000 року.

У 2010 році захистила  дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Аналіз стратегій діяльності торговельних підприємств» зі спеціальності  08.00.09 – "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)".

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансового аналізу і контролю.

Сфера наукових інтересів: розвиток системи соціального страхування в умовах становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Наукові праці та публікації: Загальна кількість праць більше 70, у тому числі: 2 навчальних посібників у співавторстві, 2 монографія у співавторстві,  більше 30 статей у фахових виданнях, навчально-методичні розробки тощо.