Підлипна Радміла Петрівна

pidlupna

Декан факультету обліку, фінансів та торговельного підприємництва доктор економічних наук, доцент, професор кафедри обліку та оподаткування

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

   Закінчила Львівську комерційну академію по спеціальності «Облік і аудит» у 2001 році. Кваліфікація магістр з економіки і підприємництва.

   Працює в Ужгородському торговельно-економічному інституті з 2000 року.

   У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Аналіз стратегій діяльності торговельних підприємств» зі спеціальності 08.00.09 – "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)".

   У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансового аналізу і контролю.

   У 2018 році дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Розвиток системи соціального страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України» зі спеціальності 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством»

 

   Сфера наукових інтересів: системи соціального страхування за умовах становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки.

   Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 80, у тому числі: 2 навчальних посібники у співавторстві, 8 монографій (дві одноосібні), більше 60 статей у наукових фахових виданнях, наукових періодичних виданнях інших держав, публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, навчально-методичні розробки тощо.