Корисні посилання

 

gov hotl ua

 

КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри фінансів, обліку та оподаткування УТЕІ ДТЕУ планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та є невід’ємною складовою навчального процесу, її науковим підґрунтям.

 

Кафедральна тематика науково-дослідної роботи: Формування та реалізація фінансової, бюджетної, податкової та облікової політики на макро-і-мікро рівнях ( ІV кв. 2023р.- ІV кв. 2028р).

 

Науково-педагогічний працівники кафедри активно поєднують викладацьку роботу з науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасного стану та тенденцій розвитку фінансів, банківської справи, страхування, фондового ринку, обліку, аналізу, аудиту, оподаткування, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращення методики викладання.

 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 

1

 

2

 

3