КАФЕДРА ФІНАНСІВ

Наукова робота

Наукова діяльність кафедри фінансів УТЕІ ДТЕУ планується, організовується і здійснюється відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» та є невід’ємною складовою навчального процесу, її науковим підґрунтям.

 

Наукові дослідження, які проводяться викладачами кафедри фінансів, виконуються з урахуванням основних напрямів фінансової політики держави і стосуються удосконалення функціонування державних та місцевих фінансів, впливу бюджетної політики на економічний розвиток держави та регіонів, розробки заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні, удосконалення фінансового механізму функціонування підприємств, фінансових установ тощо.

 

Виконання науково-дослідних тем

Кафедрою фінансів постійно здійснюється різнопланова за тематикою та формами наукова робота.

Проводиться дослідження за науковою темою:

Фінансово-економічні особливості розвитку регіону в умовах асоціації з Євросоюзом (І кв. 2018 – IV кв. 2022 р.).

 

Підлипна Р.П. ORCID Google Scholar Publons

Сфера наукових інтересів: система соціального страхування за умов становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки.

Брітченко І.Г. ORCID Google Scholar Publons Scopus

Сфера наукових інтересів: інтеграція освітнього простору України до європейських стандартів.

Гаврилко П.П. ORCID Google Scholar

Сфера наукових інтересів: дослідження ефективності іноземних інвестицій як фактор інноваційного розвитку підприємства.

Ковач М.Й. ORCID Google Scholar

Сфера наукових інтересів: фінансова діяльність санаторно-курортних підприємства регіону.

Жулканич О.М. ORCID Google Scholar

Сфера наукових інтересів: функціонування і розвиток зовнішньоекономічних зв’язків.

Індус К.П. ORCID Google Scholar

Сфера наукових інтересів: державні фінанси, управління фінансовим потенціалом України.

Смочко В.Ю. ORCID Google Scholar Publons

Сфера наукових інтересів: функціонування державних фінансів та фінансів підприємств, дослідження у сфері соціального захисту населення.

Гаврилко Г.П. ORCID Google Scholar

Сфера наукових інтересів: стратегічні механізми соціального розвитку у санаторно-курортній сфері.

 

Крім викладачів, до виконання наукових досліджень залучаються також і студенти. Усі дослідження мають актуальний характер, відповідають сучасним вимогам науки та практики. Результати досліджень (у формі публікацій, виступів на семінарах, конференціях та бізнес-форумах) мають наукову та практичну значущість.

Викладачі кафедри систематично виступають опонентами та рецензентами дисертаційних робіт, авторефератів, наукових статей, навчальних посібників, підручників тощо.

 

Видавнича наукова діяльність

Видавнича діяльність залишається одним із пріоритетних напрямів науково-дослідної роботи. Викладачі кафедри за результатами проведених наукових досліджень постійно публікують значну кількість монографій, навчальних посібників, науково-методичної літератури. Викладачі кафедри достатньо активно публікують результати своїх наукових досліджень також в іноземних виданнях та виданнях, що належать до наукометричних баз даних (Scopus, Web of Science, Index Copernicus, тощо).