Корисні посилання

 

gov hotl ua

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ І ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Наукова робота

Науково-дослідна робота кафедри  технології і організації ресторанного господарства Ужгородського торговельно-економічного інституту ДТЕУ здійснюється у відповідності до законодавчих та нормативних актів,  Положенням про Ужгородський торговельно-економічний інститут ДТЕУ та  комплексних індивідуальних наукових тем, які розробляються кафедрою та викладачами для підвищення якості освітньої діяльності інституту в цілому.

 

В рамках НДР заплановані наукові практичні завдання за актуальними темами, що відповідають сучасним викликам науки й практики та спрямовані на дослідження практичних задач у виробничих умовах підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства табл.1.

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН  НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ

Кафедри технології і організації ресторанного господарства 

Таблиця 1.

tech nauka tabl 1

 

При кафедрі технології і організації ресторанного господарства створений гурток «Техноімпульс». До участі у роботі гуртка «Техноімпульс» залучені студенти спеціальності «Харчові технології», науковий керівник к.т.н., доц. Сабадош Г.О. Основною метою роботи гуртка є:

  • практична робота ( апробаційна / експериментальна/ дослідницька / творча/);
  • розвиток творчого мислення, самостійності, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань; 
  • формування у студентів інтересу до наукової діяльності;
  • підвищенні рівня наукової підготовки студентів;

 

Викладачі кафедри переймають досвід організації навчального процесу та наукової діяльності у європейських країнах світу, зокрема:

  • Академічне товариство Міхала Балудянського (Словаччина), 
  • Університет менеджменту безпеки в Кошицях  Словаччина).