Корисні посилання

 

gov hotl ua

 

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ І ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Загальна інформація

Кулінарія - це мистецтво, але

все мистецтво вимагає знати

щось про техніку і матеріали.

 (Nathan Myhrvold)

 

 

Кафедра технології і організації ресторанного господарства здійснює підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних  фахівців, які здатні гідно застосовувати інноваційні підходи до розбудови та розвитку сфери ресторанного господарства країни.

 

Мета освітньої програми 181 «Харчові технології»: формування у здобувачів вищої освіти комплексу знань, умінь та навичок для застосування в професійній діяльності у сфері виробництва та управління якістю і безпечністю харчових продуктів, зокрема у сфері ресторанного бізнесу.

 

Основний фокус освітньої програми зі спеціальності 181 «Харчові технології» за спеціалізацією «Ресторанні технології» – освіта в галузі технології, організації виробництва і реалізації харчових продуктів в сфері ресторанного бізнесу: набуття теоретичних знань, оволодіння методиками та технологіями, застування яких спрямовано на вирішення професійних завдань в діяльності суб’єктів ресторанного бізнесу.

 

На кафедрі технології і організації ресторанного господарства працюють досвідчені науково-педагогічні працівники з науковими ступенями, які активно займаються науково-дослідною, практичною та викладацькою діяльністю. Пріоритетними   напрямками діяльності кафедри є:

 

  • участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях з питань технологій виробництва, якості та безпеки харчових продуктів;
  • організація майстер-класів за участю відомих шеф-кухарів та фахівців в галузі ресторанних технологій;
  • проведення тематичних лекцій за участю відомих науковців;
  • участю у конкурсах професійної майстерності;
  • постійна співпраця та ділові контакти з потенційними роботодавцями;
  • підготовка і видання наукових і науково-методичних робіт;
  • керівництво науково-дослідною роботою студентів.

 

Поєднання висококваліфікованого викладацького колективу з досвідченими практиками має свої переваги, які позначаються не тільки на рівні підготовки, фаховому формуванні спеціалістів, але й на їх особистих якостях, на їхньому світогляді, рівні розуміння життєвих ситуацій та вихованості.

 

Науково практична діяльність кафедри технології і організації ресторанного господарства спрямована на підготовку для Західного регіону висококваліфікованих фахівців, які успішно застосовуватимуть набутий досвід в діяльності  виробничих підприємств харчових продуктів та закладів ресторанного господарства, готельно-туристичних комплексів.

 

Головним завданням діяльності кафедри технології та організації ресторанного господарства є підготовка  фахівців з сучасними інноваційними поглядами, ключовим  напрямом – мотивація до навчання талановитої молоді у сфері харчових і ресторанних технологій для подальшого розвитку та кар’єрного зростання, що є основою та запорукою ефективного функціонування підприємств харчової промисловості та закладів ресторанного господарства.

 

Конкурентною перевагою кафедри є: збереження історичних, наукових та навчальних традицій Ужгородського торговельно-економічного інституту ДТЕУ і з упевненістю рухатись до ще більш вагомих здобутків.

 

 

Презентації міжнародних проєктів та практичних робіт студентів

 

 

НА КАФЕДРІ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ:

БакалаврМагістр
Придатність випускників до працевлаштування
керуючий підприємством харчування; керуючий підприємством харчування;
начальник цеху (зміни); керівники малих підприємств та закладів ресторанного господарства без апарату управління;
майстер виробничої лабораторії; наукові співробітники (методи навчання);
майстер виробництва; професіонали з контролю за якістю.
завідувач виробництва;  
технолог;  
інспектор з контролю якості продукції.