КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Перелік навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою бухгалтерського обліку
(код кафедри - 11)

Ступінь вищої освіти “бакалавр”

1.      Аналіз господарської діяльності

2.      Аудит

3.      Бухгалтерський облік

4.      Бухгалтерський облік в торгівлі

5.      Бухгалтерський облік в торгівлі і ресторанному господарстві

6.      Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності

7.      Бухгалтерський облік у банках

8.      Бухгалтерський облік у бюджетних установах

9.      Бухгалтерський облік у фінансових установах

10.  Бухгалтерський облік в державному секторі

11.  Бухгалтерський облік діяльності підприємства

12.  Виробнича практика

13.  Внутрішньогосподарський контроль

14.  Економіка підприємства

15.  Економіка праці і соціально-трудові відносини

16.  Звітність підприємств

17.  Звітність у бюджетних установах

18.  Звітність та оподаткування неприбуткових організацій

19.  Інформаційні системи і технології в обліку

20.  КР з аналізу господарської діяльності

21.  КР з фінансового обліку

22.  Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства

23.  Облік і звітність в оподаткуванні

24.  Облік на підприємствах малого бізнесу

25.  Оціночна діяльність

26.  Оцінка активів у фінансових звітах

27.  Планування та контроль на підприємстві

28.  Ризикологія

29.  Соціальне страхування

30.  Судова експертиза бухгалтерських документів

31.  Судово-бухгалтерська експертиза

32.  Теорія економічного аналізу

33.  Управлінський облік

34.  Фінансовий облік

Ступінь вищої освіти магістр

1.      Випускна кваліфікаційна робота

2.      Виробнича (переддипломна практика)

3.      Звітність бюджетних установ

4.      Інформаційні технології управлінської звітності

5.      Інформаційні системи та технології в оціночній діяльності

6.      Методологія і організація наукових досліджень

7.      Моделювання облікового забезпечення прийняття управлінських рішень

8.      Облік зовнішньоекономічної діяльності

9.      Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами

10.  Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства

11.  Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту

12.  Організація бухгалтерського обліку

13.  Організація і методика аудиту

14.  Оцінювання та облік цілісних майнових комплексів

15.  Оцінювання та облік нематеріальних активів

16.  Управлінські інформаційні системи в обліку

17.  Фінансовий аналіз