Корисні посилання

 

gov hotl ua

 

КАФЕДРА ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Загальна інформація

Кафедра облікута оподаткування є випусковою і здійснює підготовку фахівців за двома рівнями вищої освіти – бакалавр та магістр за спеціальністю 071 Облік і оподаткування спрямована на розвиток професійного та наукового рівня викладачів  кафедри,  що дає можливість випускникам застосовувати свої знання на підприємствах будь-яких форм власності, всіх галузей економіки.

 

Підготовка фахівців у сфері бухгалтерського обліку в Ужгородському торговельно-економічному інституті КНТЕУ здійснюється з 2000 р.

 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування є однією із найбільш популярних спеціальностей економічного спрямування. Вона є універсальною й професійно спрямованою до сучасних вимог на ринку праці у підготовці фахівців у сфері знань і навичок обліково-аналітичної, контрольно-ревізійної, податкової та аудиторської діяльності, забезпечення фінансово-інвестиційної стабільності підприємств та інших суб’єктів господарювання, у тому числі у бюджетній та банківських сферах.

 

Сучасний бухгалтер займається не тільки веденням рахунків, але й здійснює широку діяльність, що включає планування і прийняття рішень, контроль за дотриманням платіжної та податкової дисципліни на підприємстві, є розвинута і ефективно організована бухгалтерська справа, оцінка та аналіз господарсько-фінансової діяльності.

 

З 2020 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Ценклер Наталія Іванівна.

 

У складі кафедри працюють 5 науково-педагогічних працівників, з яких 1 доктор наук, 3 кандидати наук, 2 старші викладачі.

 

В системі підготовки студентів спеціальності облік і оподаткування важливе місце займають виробничі практики кафедра співпрацює з підприємствами : ТОВ»Лілія-С», ТОВ «СП СЕНК», ТОВ «Електрон-музтовари», ТОВ «Золота Нива», ТОВ «Ужгород П.С.Ю.», ПП «Західтранссервіс-Ужгород», низкою інших підприємств та індивідуальних підприємців.

     

Ласкаво просимо на навчання!!!