Міжнародний круглий стіл «Інформаційна та фінансова безпека в системі менеджменту»

4 березня 2024 року у рамках Меморандуму про співпрацю, на базі Університету менеджменту безпеки (м. Кошице, Словаччина) відбувся міжнародний круглий стіл на тему «Інформаційна та фінансова безпека в системі менеджменту». Захід відбувся за сприянням проректора з міжнародних зв’язків, д.е.н., проф. Ігоря БРІТЧЕНКО.

 

В роботі круглого столу взяли участь науково-педагогічні працівники кафедри фінансів, обліку і оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту ДТЕУ: директор Петро Гаврилко, завідувач кафедри професор Радміла Підлипна, професори Марія Лалакулич та Наталія Ценклер, доценти Валерія Смочко, Еріка Югас, Марія Ковач, Катерина Індус, Мирослава Бабинець, старший викладач Марія Симочко та Чернівецького торговельно-економічного інституту ДТЕУ: директор Анатолій Вдовічен, заступники директора Василь Кифяк та Ірина Лошенюк, професори Юрій Королюк та Алла Чорновол, доценти Валентина Чичун, Ольга Вдовічена, Алла Шимко, Юрій Чаплінський, Сергій Рилєєв, Конон Багрій, Леонід Мільман, Оксана Зеленюк, Наталія Шупрудько, старші викладачі Анна Кримська й Олексій Малярчук.

 

Учасники круглого столу зазначали, що сучасні трансформаційні процеси суспільства та пріоритети державної політики спрямовують ЗВО на підготовку фахівців економічної галузі з високим інтелектуальним потенціалом, навиками управління та захисту економічної інформації. На засіданні активно обговорювались питання нових технологій, форм навчання та підготовки фахівців, які можуть застосовувати інноваційні підходи та методи управління бізнесом для вирішення складних завдань розвитку підприємств, підвищувати інформаційну та фінансову безпеку управління ними.

 

Отримані знання та досвід застосовуватимуться НПП при викладанні спеціальних дисциплін та забезпечуватимуть набуття студентами актуальних фахових компетентностей, що сприятиме підвищенню якості освітнього процесу.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7