Участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Цифрова економіка і сталий розвиток: новітні тенденції у фінансах, обліку, менеджменті та соціально-поведінкових науках»

26 березня 2024 року науково-педагогічні працівники кафедри фінансів, обліку та оподаткування взяли участь у Міжнародній науково-практичній конференції, «Цифрова економіка і сталий розвиток: новітні тенденції у фінансах, обліку, менеджменті та соціально-поведінкових науках» присвяченій «Дням Ракоці» в Закарпатському угорському інституті імені Ференца Ракоці ІІ.

 

Мета заходу: обмін досвідом науковими дослідженнями щодо висвітлення питань, пов’язаних з новітніми тенденціями у сфері обліку, фінансів, економіки підприємств, менеджменту, маркетингу та загалом соціально-поведінкових наук у контексті реалізації стратегії цифровізації економіки в умовах Індустрії 4.0 із залученням до розробки рекомендацій відомих міжнародних експертів у міждисциплінарних областях.

 

Науково-педагогічні працівники прийняли участь в секційних засіданнях:

секція 1. Цифрова економіка та сталий розвиток на макро-, мезо- та мікрорівнях  (Радміла ПІДЛИПНА , Валерія СМОЧКО)

секція 2. Перспективи розвитку обліку, оподаткування, аналізу й аудиту в умовах цифровізації економіки (Марія ЛАЛАКУЛИЧ, Еріка ЮГАС, Марія СИМОЧКО)

секція 3. Цифрова трансформація у фінансах, банківській діяльності, страхуванні та фондовому ринку: інновації та сталий розвиток (Катерина ІНДУС)

 

Дякуємо колегам за актуальні доповіді та дискусію.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5