КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ І ОРГАНІЗАЦІЇ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

Гуштан Тетяна Вікторівна

gushtan

Кандидат економічних наук, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності

 

Закінчила Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ та отримала освіту за спеціальністю «Товарознавство і комерційна діяльність» у 2014 році та здобула кваліфікацію спеціаліста з товарознавства і комерційної діяльності.

 

Працює в Ужгородському торговельно-економічному інституті КНТЕУ з 2012 року.

 

У 2017 році захистила дисертацію за темою «Теоретико-методичні засади спеціалізації і типізації підприємств роздрібної торгівлі» на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), дата присудження – 26.06.2017

 

Сфера наукових інтересів: теоретичні та прикладні проблеми поглиблення спеціалізації та широкомасштабної концентрації у роздрібній торгівлі.

Наукові праці та публікації. 52 публікації, з них 48 наукових та 4 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 32 праці, з них 29 наукових та 3 навчально-методичного характеру, у т.ч. після захисту 2 публікації у періодичних виданнях, які включено до наукометричних баз Scopus та Web of Science.