Підлипна Радміла Петрівна

Підлипна Радміла Петрівна

Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Список публікацій на сайті: https://scholar.google.com.ua/citations?user=7U7hk0AAAAAJ&hl=uk

ORCID ID https://orcid.org/0000-0001-6886-5834

 

У 2001 році. Закінчила Львівську комерційну академію по спеціальності «Облік і аудит». Кваліфікація магістр з економіки і підприємництва. 

Працює в Ужгородському торговельно-економічному інституті з 2000 року.

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Аналіз стратегій діяльності торговельних підприємств» зі спеціальності 08.00.09 – "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)". 

У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансового аналізу і контролю. 

У 2018 році дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Розвиток системи соціального страхування за умов становлення соціально орієнтованої ринкової економіки України» зі спеціальності 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством».

У 2022 році присвоєно вчене звання професора кафедри фінансів.

Сфера наукових інтересів: системи соціального страхування за умовах становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки. 

Стажування в іноземних ЗВО:

ü 2015р. Школа бізнесу-Національний Університет Луїса у Новому Сончі Сертифікат участі у роботі семінару «Сучасні концепції економіки та фінансів»

Сертифікат № WK/3735/2015/1

ü 2018р. Суспільно-економічний університет у Пшеворську. Стажування за напрямом «Інноваційне навчання та педагогічні методи у вищих навчальних закладах Польщі та країн ЄС». Сертифікат № IFC-WSSG/WK/2018-142

ü2020р. Університет фінансів, бізнесу та підприємництва  Стажування за напрямом «Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та світові тенденції» Сертифікат № BG/VUZF/543-2020 

Нагороджена:

ü  Почесною Грамотою Київського національного торговельно-економічного університету (2006);

ü  Почесною Грамотою Управління освіти і науки Закарпатської обласної державної адміністрації (2008);

ü  Почесною Грамотою департаменту освіти і науки, молоді та спорту Закарпатської обласної державної адміністрації (2013);

ü Грамотами Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ (2007, 2011, 2014, 2016, 2018, 2020);

ü Подяка Міністерства освіти і науки України (2020) 

Наукові праці та публікації. Загальна кількість праць більше 100, у тому числі: 2 навчальних посібники у співавторстві, 12 монографій (дві одноосібні), більше 80 статей у наукових фахових виданнях, наукових періодичних виданнях інших держав, публікації у виданнях України, які включені до міжнародних наукометричних баз, навчально-методичні розробки тощо.