Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня "Магістр"

071 Облік і оподаткування

073 «Менеджмент»

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

181 «Харчові технології»

Програми вступних випробувань для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі освітьо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

071 Облік і оподаткування

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

181 «Харчові технології»

Програми ЗНО / вступних іспитів з конкурсних предметів для здобуття ступеня "Бакалавр" на основі повної загальної середньої освіти

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

4. Географія

5. Біологія

6. Фізика

7. Хімія

8. Англійська мова

9. Французька мова

10. Німецька мова

11. Іспанська мова

Напрями підготовки та перелік конкурсних предметів до УТЕІ КНТЕУ 2015р.

vstup  

ДЕННА/ЗАОЧНА ФОРМИ НАВЧАННЯ (на базі 11 класів)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів)

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр"

Напрями підготовки освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра

Перелік конкурсних предметів

(вступних екзаменів)

Вага предметів
сертифікатів
ЗНО

Мінімальна кількість балів
для допуску до участі в

конкурсі або зарахування
на навчання поза конкурсом*

Термін навчання

Вага атестата про повну загальну освіту -0,1

Фінанси і кредит

Українська мова та література

 0,2 

100

 

3 р. 10 міс.

 

 

 

Математика

0,4

100

Історія України 

0,3

100

Облік і аудит

Українська мова та література

0,2

100

Математика

0,4

100

Історія України 

0,3

100

Товарознавство
і торговельне підприємництво

Українська мова та література

0,2

100

Математика

0,4

100

Географія 

0,3

100

Менеджмент

Українська мова та література

0,2

100

Іноземна мова

0,4

100

Географія 

0,3

100

Харчові технології та інженерія

Українська мова та література

0,2

100

Математика

0,4

100

Історія України

0,3

100

 

 Вступник подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2015 році.
 Прийом заяв та документів на денну/заочну форму навчання: з 9.00  10.07.2015р. по  18.00 31.07.2015 року.

 

 

 

ДЕННА/ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „СПЕЦІАЛІСТ"


1. Фінанси і кредит

2. Облік і аудит

3. Товарознавство і комерційна діяльність
4. Менеджмент (готельно-ресторанного бізнесу, туристичного бізнесу)Іспити: фаховий іспит, іноземна мова

 

Термін навчання 1 рік 


Терміни прийом заяв та документів:  з 9.00 06.07.2015 р. по 18.00 24.07.2015 р.ЗАОЧНА/
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ

із скороченим терміном навчання на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” 
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня „БАКАЛАВР"

1.  Фінанси і кредит.

2.  Облік і аудит.

3.  Товарознавство і торговельне підприємництво.

4.  Менеджмент ( готельно-ресторанного бізнесу, туристичного бізнесу).

5.  Харчові технології та інженерія.

Іспити: фаховий іспит, іноземна мова


Термін навчання: 2 роки 6 місяців
Терміни прийому заяв та документів:   з 9.00 10.07.2015 р. по 18.00 24.07.2015 р.