Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Сабадош Ганна Олександрівна

sabadosh Доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства, кандидат технічних наук, доцент

 

англ.: SABADOSH GANNA

 

Контактна інформація:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Ідентифікатори автора:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=3vB9Rr8AAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4749-5608

 

  

У 1991 р. закінчила Кемеровський технологічний інститут харчової промисловості за спеціальністю «Технологія і організація громадського харчування» та отримала кваліфікацію інженер-технолог.

 

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію (спеціалізована вчена рада Д 64.088.01 при Харківському державному університеті харчування та торгівлі,  зі спеціальності 05.18.16 – технологія продуктів харчування, диплом ДК № 068053, 31.05.2011р.). У 2020 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри технології і організації ресторанного господарства.

 

Підвищення кваліфікації:

  • Міжнародне стажування Advanced Training in European Universities Slovakia – Austria «Modern teaching methods and innovative technologies in higher education: European Experience and Global Trends» 19-23 лютого 2018 року, Наукове академічне співтовариство ім. М. Балудянського, (м. Кошице, Словаччина), Кошицький технічний університет, Пан-Європейський університет (м. Братислава, Словаччина), Віденський університет, м. Відень (108 год., Certificate №033/1-2018) 
  • Міжнародне стажування «Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та світові тенденції» в університеті фінансів, бізнесу та підприємництва, м. Софія, Болгарія, 13 січня - 8 лютого 2020 року (180 год., сертифікат № BG/YUZF/541-2020).

Сфера наукових інтересів: 

  • Розробка прогресивної виробничої технології та проектування продукції ресторанного господарства;
  • Наукові та методологічні основи використання дикорослих рослин Закарпатського регіону, в технології  харчової продукції;
  • Інноваційні технології в закладах ресторанного господарства;
  • Гастрономічний туризм.

 

Наукові праці та публікації. Автор 56 публікації, з них 38 наукових та 12 навчально-методичного характеру, 9 патентів, 2 монографія; у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 41 праць, з них 27 наукових та 14 навчально-методичного характеру, у тому числі після захисту 3 публікації у періодичному виданні, яке включено до наукометричної бази Scopus.

 

Викладає дисципліни: «Технологія ресторанної  продукції», «Інноваційні  ресторанні технології», «Кондитерське та пекарське мистецтво», «НАССР у закладах ресторанного господарства», «Концепції і ресторанний креатив».

Василиха Наталія Василівна

vasylyha

 

Василиха Наталія Василівна

Заступник директора з науково-педагогічної роботи

 

Науковий ступінь – кандидат економічних  наук.

Вчене звання – доцент.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Індекси бібліографічних посилань:

Web of Science https://www.webofscience.com/wos/author/record/1509205

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4727-7387

Google Scholar Citations https://scholar.google.com.ua/citations?user=GWZ9MZMAAAAJ 

 

 

У 2003 році закінчила Львівську комерційну академію і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Товарознавство та комерційна діяльність»  та здобула кваліфікацію магістра з торгівлі.

У 2015 р. захистила кандидатську дисертацію (Львівська комерційна академія),  у 2019 р. – присвоєно вчене звання доцента.

З 2007 року обіймає посади асистента, викладача, доцента Ужгородського торговельно-економічного інституту. 

З 1 вересня 2022 року – заступник директора з науково-педагогічної роботи.

Сфери наукових інтересів Наталії ВАСИЛИХИ –  актуальні питання  загальнонаукових і прикладних досліджень у сфері підприємництва, торгівлі, логістики та ринку туристичних послуг, використання інноваційних підходів у навчальному процесі, розвитку та вдосконаленню роботи інституту.

Стажування в іноземних ЗВО: Staż naukowy “Uczciwość akademicka” w Wyższe Seminarium Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, Warszawa, 2019.

Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend» University of Security Management in Kosice, 2022).

Автор та співавтор понад 55 наукових праць та навчально-методичних розробок, у т.ч. 1 навчального посібника, співавтор 2 монографій,статей, опублікованих у журналах, що індексуються міжнародною науково- метричною базою даних SCOPUS і Web of Science. Під науковим керівництвом підготовлено ряд випускних кваліфікаційних робіт студентів на здобуття освітнього ступеня «магістр» .

Василиха Н.В. нагороджена:

  • Почесною грамотою Закарпатської обласної організації профспілки працівників і підприємців торгівлі громадського харчування та послуг;
  • Почесною грамотою Київського національного торговельно-економічного університету;
  • Грамотою Закарпатської обласної ради.

Алмаші Ірина Михайлівна

almashiАлмаші Ірина Михайлівна, кандидат юридичних наук. У 2003 році закінчила Ужгородський національний університет, юридичний факультет, здобувши повну вищу освіту заспеціальністю «Правознавство» та отримала кваліфікацію юриста. У 2006 році в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Реалізація прав національних меншин в Україні», за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право. На даний час я є автором 18 – ти фахових наукових статей, 3-ох монографій, співавтор 3-ох навчальних посібників, 2 з яких рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів та 6-ти доповідей, опублікованих на міжнародних науково-практичних конференціях.

Тороній Лариса Іванівна

toronii

Начальник навчально-методичного відділу, старший викладач кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу

 

англ.: Larysa Toronii

Контактна інформація:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ідентифікатори автора:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=PWK5aPoAAAAJ

 

2007-2008 р. – Університет економіки і права «КРОК» – диплом магістра за спеціальністю «Адміністративний менеджмент».

2008-2009 р. – ПВНЗ «Карпатський університет ім. А. Волошина» – диплом магістра за спеціальністю «Психологія».

Стаж педагогічної роботи – 16 років, у т.ч. у ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації – 14 років.

Сфера наукових інтересів: дослідження засад управління підприємствами туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, використання природніх ресурсів Закарпаття в туристичній індустрії, психологія.

Наукові праці та публікації. Автор  12 наукових та навчально-методичних публікації, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.

Викладає дисципліни: «Психологія».

 

Бандурин Юрій Анатолійович

bandurin

 

Завідувач кафедри природничо-гуманітарних та інформаційних дисциплін 

Кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності,член Нью-Йоркської академії наук (The New York Academy of sciences),нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. У 1978 році закінчив Ужгородський державний університет, спеціальність «Фізика». В Ужгородському навчальному центрі Київського національного торговельно-економічного університету працює з 2002 року на посаді доцента, а з 2011 року на посаді завідувача кафедрою.