Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Міжнародна науково-практична конференція « Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти і технологій»

20 березня 2024 року  науково-педагогічні працівники  кафедри технології і організації ресторанного господарства к.т.н.,доцент Ганна Сабадош ,д.т.н.,професор Олександр Нетребський,к.т.н.,доцент Ольга Головко прийняли участь в онлайн форматі міжнародної науково-практичної конференції  « Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти і технологій» у місті Біла Церква.Учасники  презентували свої тези та дослідження і по результатам конференції отримали сертифікати.

 

Електронний збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції« Сучасні світові тенденції розвитку науки, освіти і технологій»  (Біла Церква, 20 березня 2024 р.): у 2 ч. Біла Церква: ЦФЕНД, 2024. Ч. 2. 91 с. 

https://www.economics.in.ua/2024/03/20-2.html

 

Вітаємо учасників та керівника, а також бажаємо успіхів у подальшій науково-дослідницькій роботі.

 

1.Сабадош Г. О., Головко О. М.ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДІЦІЙНИХ ВИДІВ СИРОВИНИ В ТЕХНОЛОГІЇ БІСКВІТНОГО НАПІВФАБРИКАТУ.C.64

2.Сабадош Г. О., Нетребський О. А.ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  ХАРЧОВОЇ КОМБІНАТОРІКИ . с.66

 

1

 

2

Круглий стіл «Ресторанні та крафтові технології: інтеграція освіти, науки і бізнесу»

14 березня 2024 року  завідувач кафедри технології і організації ресторанного господарства  Ганна Сабадош  приняла участь  в роботі круглого стілу«РЕСТОРАННІ ТА КРАФТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ: ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ, НАУКИ І БІЗНЕСУ» проведено у форматі відеоконференціїза ініціативою кафедри технології і організації ресторанного господарства у Державному торговельно-економічному університеті.м.Київ.

 

Зібрання проводилося за участю науково-педагогічного персоналу кафедри та відокремлених структурних підрозділів ДТЕУ, стейкголдерів та здобувачів.

 

Мета заходу – обговорення напрямів співпраці освітньо-наукових та бізнесових кіл для розвитку багатовекторного партнерства з підготовки конкурентоспроможних фахівців для сфери ресторанного бізнесу, вдосконалення змісту освітніх програм кафедри на ОС «бакалавр», «магістр», формування професійних навичок та компетентностей студентів у сфері крафтових і ресторанних технологій.

 

До учасників заходу з доповідями, які були присвячені актуальним трендам розвитку ресторанних технологій у світі та Україні, міжнародним практикам і необхідним умовам освітнього простору щодо підготовки фахівців для цього сектору економіки, виступили:

 • Оксана Трубей, директор Навчально-наукового центру бізнес-симуляції ДТЕУ, кандидат економічних наук, доцент;
 • Олексій Волков, президент Всеукраїнської асоціації гастрономічного туризму, керівник проєкту Beermaster Brewery Pub;
 • Ірина Романчук, доктор технічних наук, заст. директора з наукової роботи Інституту продовольчих ресурсів НААН;
 • Майя та Олександр Степові, власники ресторану сучасної київської кухні «ГЛЕК»; Олександра Чувакіна, власниця ТМ «ХОЧУ&БУДУ», власниця першої в Ізмаїлі «Доставки збалансованого харчування»;
 • Яніна Гаврилова, голова правління ГС «Всеукраїнська асоціація гідів»;
 • Олександр Сабіров, керівник технологічного департаменту ТОВ «МПС Продукт».

 

Під час виступів та панельних дискусій учасниками заходу було висловлено такі пропозиції:

 • Залучати представників ресторанного бізнесу  як бізнес-менторів при розробленні студентами командних проєктів у сфері ресторанного бізнесу та крафтових технологій.
 • Сформувати банк найкращих бізнес-проєктів та бізнес-ідей, які можна представляти підприємцям.
 • Залучати студентів до виконання наукових робіт спільно з науково-дослідними установами та підприємцями.
 • Удосконалити програми професійно орієнтованих освітніх компонентів і програми навчальної практики шляхом інтеграції в них виконання практичних кейсів і завдань на замовлення бізнес-структур, виробників кулінарної продукції.
 • Започаткувати співпрацю студентів зазначених освітніх програм з крафтовими підприємствами та рестораціями з метою організації гастрономічних турів у форматі famtrip з вивчення регіональних гастрономічних культур України, поширення нових трендів ресторанного та крафтового господарства.
 • Передбачити у змісті освітніх компонентів проведення спільних з рестораторами досліджень щодо визначення гастрономічних та етнічних уподобань мешканців різних регіонів України.
 • Освітня компонента з вивчення нутриціології має бути обов’язковою для здобувачів наведених освітніх програм, що є надзвичайно важливим аспектом у формуванні харчових звичок споживачів.

 

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=47390&uk

https://knute.edu.ua/blog/read/?pid=47162

 

Дякуємо всім учасникам круглого столу за плідну працю та очікуємо на наступні зустрічі з реалізації запропонованих ініціатив!

 

1

Зустріч робочої групи ОПП «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня зі стейкхолдерами щодо обговорення освітньої програми

Кафедрою технології і організації ресторанного господарства  22 лютого 2024 року організована зустріч робочої групи ОПП «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня зі стейкхолдерами щодо обговорення освітньої програми.

 

В обговоренні взяли участь – від робочої групи: гарант ОПП «Ресторанні технології», завідувач кафедри доцент Ганна Сабадош, доцент Ольга Головко, професор Тетяна Гуштан, доцент Юрій Підлипний, старший викладач Стефан Талапа – від стейкхолдерів: Василь Цап –  завідувач виробництвом ресторану ГРК «Камелот»,технолог крафтового підприємства «Стейк» Владислав Огурчак.

 

До обговорення ОПП також долучились студенти: Олександр Самсонов, Ганна Маркович, Вікторія Воробець та ін.

 

Мета засідання робочої групи – аналіз освітнього процесу, обладнання кафедри, з урахуванням рекомендацій стейкхолдерів, обговорення напрямів й вдосконалення освітніх компонентів навчального процесу відповідно до сучасних вимог, інновацій у  ресторанних технологіях. Увага зосереджувалась на долученні стейкхолдерів щодо покращення матеріально-технічної бази, проведення майстер-класів, тренінгів та співпраці із закладами ресторанного господарства для проведення практик студентів, працевлаштування випускників спеціальності 181 «Харчові технології».

 

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології» в Ужгородському торговельно-економічному інституті розроблена відповідно до стандарту вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології», галузі знань 18 «Виробництво та технології», затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 18 жовтня 2018 року № 1125 є нормативним документом, що містить компетентності, що визначають специфіку підготовки бакалаврів даної спеціальності, які виражають, що саме студент повинен знати, розуміти та бути здатним виконувати після успішного завершення освітньої програми. Вони узгоджені між собою та відповідають дескриптам Національної рамки кваліфікацій.

 

З особливостями ОПП «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ознайомила гарант освітньої програми доцент Ганна Сабадош, яка акцентувала увагу на основних цілях, переліку освітніх компонентів та структурно-логічній схемі тощо.

 

Учасники обговорення висловили схвальні відгуки щодо структури, мети та особливостей ОПП. Також були висловлені рекомендації щодо освітніх компонентів, які дозволять досягнути програмних результатів навчання.

 

В підсумку зустрічі ухвалено вдосконалити компонентні складові ОПП «Ресторанні технології» першого (бакалаврського) рівня, зокрема вибіркові компоненти навчального плану, врахувавши пропозиції та рекомендації стейкхолдерів  і студентів. За результатами обговорення було підписано рецензії на освітньо-професійну програму першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології», зазначено високий рівень та відповідність даної ОПП сучасним вимогам.

 

Колектив кафедри  технології і організації ресторанного господарства висловлює щиру вдячність учасникам обговорення за висловлені пропозиції та рекомендації, які будуть враховані під час модернізації освітньої програми.

 

obh opp 1

 

obh opp 2

 

obh opp 3

V Всеукраїнська студентська наукова конференція «ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ НАУКИ: МЕТОДИКА ТА ПРАКТИКА»

15 березня 2024 року здобувачка вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології Меланія КОЧІШ прийняла участь в V Всеукраїнській студентській науковій конференції «Формування сучасної науки: методика та практика», де презентувала свою тезу та дослідження.

 

По результатам конференції студентка отримала - сертифікат, науковий керівники к.тех.н. доцент кафедри доцент кафедри технології і організації ресторанного господарства Юрій ПІДЛИПНИЙ– подяку за підготовку здобувача.

 

Збірник знаходиться у відкритому доступі:
https://archive.liga.science/index.php/conference-proceedings/issue/view/ukr-15.03.2024

 

Вітаємо учасницю та наукового керівника!

 

kochish

 

pidlypnyy

Навчальна екскурсія студентів 1 курсу спеціальності «Харчові технології» у підприємство ТМ «СТЕЙК»

27 лютого 2024 року відбулась навчальна екскурсія студентів 1-го курсу спеціальності 181 «Харчові технології »бакалаврського рівня вищої освіти які на даний час вивчають дисципліну «Технології харчових виробництв» (викладач доцент Сабадош Ганна Олександрівна) у провідне крафтове підприємство міста Ужгород з переробки м’яса та виготовлення м’ясних виробів – ТМ «СТЕЙК». 

Екскурсію провели фахівець підприємства: технолог виробничого підрозділу – Владислав Огурчак. 

Мета навчальної екскурсії – ознайомлення з особливостями організації роботи м’ясопереробного підприємства, технологічним процесом переробки м’ясної сировини, виготовленням напівфабрикатів та готової кулінарної продукції.

Студенти отримали загальне уявлення про переробку різних видів м’ясної сировини, технологічний процес виготовлення м’ясної продукції – від приймання м’ясної сировини до реалізації готових виробів, з сучасним обладнанням, умовами та специфікою роботи.

Висловлюємо щиру вдячність працівникам підприємства за набутий професійний досвід!

 

1

 

2

 

3

 

4