Кафедра фінансів, обліку та оподаткування

Загальна інформація

Кафедра природничо-гуманітарних та інформаційних дисциплін створена в УТЕІ КНТЕУ згідно наказу директора №117 від 11.11.2011 р. на виконання постанови Вченої ради КНТЕУ від 31.10.2011р. Кафедра забезпечує викладання дисциплін фундаментальної підготовки студентів з усіх спеціальностей, за якими здійснюється навчання в УТЕІ КНТЕУ, як з дисциплін циклу загальної підготовки, так і з дисциплін циклу професійної підготовки. 

З дня створення кафедри її очолює Бандурин Юрій Анатолійович, к.ф.-м.н., ст.н.сп., доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності. Серед викладачів кафедри 1 д.н., проф., 8 к.н., доц., 4 ст. викл., 1 викл. та 2 асист. Двоє викладачів захистили кандидатські дисертації (Бабинець М.М., Кляп М.М.), четверо працюють над завершенням дисертаційних досліджень.

За період існування кафедри активна наукова робота викладачів втілена у написання та видання 4 монографій, 6 навчальних посібників, 73 наукових праць, понад 80 виступів на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях. Крім того, викладачі кафедри прийняли участь в наукових інноваційних розробках, оформлення яких підтверджено отриманням 4 патентів на винаходи та 8 патентів на корисні моделі України.

 

 

Перелік навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою природничо-гуманітарних та інформаційних дисциплін
(код кафедри - 23)

Ступінь вищої освіти “бакалавр”

 1. Адміністративне право
 2. Безпека життєдіяльності
 3. Вища та прикладна математика
 4. Господарське право
 5. Ділова іноземна мова
 6. Друга іноземна мова
 7. Договірне право
 8. Екологія
 9. Економетрія
 10. Економіко-математичне моделювання
 11. Економічна інформатика
 12. Економічна психологія
 13. Електронний документообіг
 14. Електротехніка
 15. Етика бізнесу
 16. Захист прав споживачів
 17. Захист прав споживачів фінансових послуг
 18. Інженерна графіка
 19. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
 20. Іноземна мова спеціальності
 21. Інформаційні системи і технології
 22. Історія України
 23. Історія української культури
 24. Історія торгівлі
 25. Конфліктологія
 26. Корпоративна етика
 27. Міжнародне право
 28. Охорона праці
 29. Підприємницьке право
 30. Політологія
 31. Право (Господарське право)
 32. Право (Трудове право)
 33. Правознавство
 34. Правове регулювання туристичної діяльності
 35. Практична психологія
 36. Прикладна механіка
 37. Психологія
 38. Психологія іміджу
 39. Психологія кар’єри
 40. Психологія торгівлі
 41. Психологія управління
 42. РГР з інженерної графіки
 43. Релігієзнавство
 44. Соціологія
 45. Теплотехніка
 46. Трудове право
 47. Українська мова (за професійним спрямуванням)
 48. Фізика
 49. Фізичне виховання
 50. Фізичні методи дослідження
 51. Філософія
 52. Філософія особистості
 53. Фінансова математика
 54. Фінансове право
 55. Хімія

Ступінь вищої освіти “магістр”

1.    Ділові переговори

2.    Дипломатичний протокол та етикет

3.    Договірне право

4.    Інтелектуальна власність

5.    Інтернет-технології в бізнесі

6.    Податкове право

7.    Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

8.    Психологія бізнесу

9.    Психологія іміджу

10.     Психологія кар’єри

11.     Психологія праці та інженерна психологія

12.     Психологія управління та конфліктологія

13.     Ораторське мистецтво

14.     Методика викладання у вищих навчальних заклад

15.     Міжнародне право

16.     Системи автоматизованого проектування

17.     Управління проектами інформатизації

Графік проведення консультацій

Графік консультацій викладачів

кафедри природничо-гуманітарних та інформаційних дисциплін у 1 семестрі 2017/2018 н.р.

№ п/п

Прізвище, ім’я та

по-батькові викладача

Посада

День тижня

Пара

Аудиторія

Час

проведення

1.

Бандурин Юрій Анатолійович

зав.

кафедри

понеділок

5

Б-109

15.10-16.30

2.

Морохович Василь Степанович

доцент

четвер

5

Б-106

15.10-16.30

3.

Бабинець Мирослава Миколаївна

доцент

понеділок

5

А-205

15.10-16.30

4.

Воробець Юрій Андрійович

доцент

п’ятниця

4

Б-107

13.40-15.00

5.

Алмаші Ірина Михайлівна

доцент

вівторок

5

Б-106

15.10-16.30

6.

Кляп Маріанна Іванівна

доцент

п’ятниця

4

А-213

13.40-15.00

7.

Тімко Мирон Іванович

ст. викладач

середа

5

Б-108

15.10-16.30

8.

Шоля Іванна Станіславівна

ст. викладач

вівторок

5

А-301

15.10-16.30

 

Наукова робота

В розробці

Склад кафедри

bandurin  

Завідувач кафедри

Бандурин Юрій Анатолійович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

 Ціпіньо    

Асистент кафедри

Ціпіньо Мар'яна Володимирівна

 Мельниченко    

Доцент кафедри

Мельніченко Оксана Іванівна 

     
vorobets  

Доцент кафедри

Воробець Юрій Андрійович

Кандидат філологічних наук   

     
babynets myroslava  

Доцент кафедри

Бабинець Мирослава Миколаївна

Детальніше...

     
almashi  

Доцент кафедри

Алмаші Ірина Михайлівна

Детальніше...

     
morochovich  

Доцент кафедри

Морохович Василь Степанович

Детальніше...

     
Кляп маріанна  

Доцент кафедри

Кляп Маріанна Іванівна

Кандидат педагогічних наук, доцент  

     
tymko  

Старший викладач кафедри

Тімко Мирон Іванович

     
     
     
 sholya is  

Старший викладач кафедри

Шоля Іванна Станіславівна

Кандидат філологічних наук

     
chajkovskiy  

Старший викладач кафедри

Чайковський Анатолій Валерійович