Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Матеріально-технічна база Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету достатня для повноцінної організації освітнього процесу з підготовки фахівців. Інститут використовує приміщення за адресами: м. Ужгород, вул. Коритнянська, 4 (корпус №1) та Православна набережна, 21 (корпус №2).

Забезпеченість приміщеннями для проведення освітнього процесу становить 4,7 м2 на одну особу для фактичного контингенту студентів.

Розпочато роботу щодо вдосконалення системи доступності приміщень для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення, зокрема з безперешкодного доступу до навчальних приміщень та іншої інфраструктури.

Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, лабораторіями, обладнанням, устаткування достатня для виконання освітніх програм. Частина аудиторій облаштована мультимедійним обладнанням.

Основним джерелом інформаційного забезпечення освітнього процесу та наукової, культурно-освітньої діяльності студентів є бібліотека.

Усі аудиторні приміщення обладнані у відповідності до діючих вимог, санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки.

До послуг студентів – спортивний зал, 3 спортивні майданчики. Працюють секції з шахів, легкої атлетики, міні-футболу, волейболу (чоловічого та жіночого), баскетболу (чоловічого та жіночого), настільного тенісу.

Проживання студентів у гуртожитку забезпечується в повній мірі від наявної потреби. Станом на 01.10.2018 р. гуртожитком забезпечені 100% студентів від потреби.

 

 

 

Акт прийняття-передачі основних засобів. Будівля навчального корпусу

Акт прийняття-передачі основних засобів. Будівля їдальні 

Акт прийняття-передачі основних засобів. Котельня

Акт прийняття-передачі основних засобів. Земельна ділянка

Акт прийняття-передачі основних засобів. Будівля гуртожитку

Акт прийняття-передачі основних засобів. Гараж майстерня

Акт санітарно-епідеміологічного обстеження об'єкта

Наказ Міністерства освіти і науки України №459

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно

Акт приймання-передачі

Протокол з охорони праці