Основні напрями наукових досліджень

Наукова та науково-технічна діяльність в Ужгородському торговельно-економічному інституті КНТЕУ здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», «Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах III та IV рівнів акредитації».

 

Науково-дослідна, науково-технічна діяльність здійснюється у відповідності до визначеної комплексної теми наукового дослідження «Сучасні проблеми соціально-економічного розвитку України в умовах глобалізації: стан економіки і фінансової сфери, ринкові перспективи, транскордонне співробітництво.

 

Тематичне планування наукових досліджень зосереджено на кафедрах. Виходячи з визначеної комплексної теми наукового дослідження визначені основні напрями наукових досліджень кафедр:

 

  • Фінансово-кредитна діяльність: стан, проблеми та перспективи розвитку
  • Проблеми і перспективи обліку, аудиту в умовах глобалізації економіки.
  • Формування та удосконалення механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг.
  • Коннцептуальні основи управління туристичною діяльністю та готельно-ресторанним бізнесом:
  • Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.
  • Інновації у харчовій галузі. Оздоровчі харчові продукти як основний об’єкт інновацій.