Завідна Людмила Дмитрівна

zavidna Завідувач кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу, доктор економічних наук, професор

 

англ.: Lіudmyla Zavidna

Контактна інформація:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Ідентифікатори автора:

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=WeG0S5IAAAAJ

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5014-5564

SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57211316298

Web of Science ResearcherID: https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAB-7651-2020

 

 

У 1992 р. закінчила Херсонський с.-г. інститут ім. О.Д. Цюрупи за спеціальністю «Економіка та організація сільського господарства».

У 1998 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук в НАУ м. Київ. У 2002 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри економіки підприємства.

У 2018 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: «Управління стратегічним розвитком підприємства готельного господарства».

09.02.2021 р. присвоєно вчене звання професора кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу. Стаж педагогічної роботи у ЗВО ІІІ-ІV рівня акредитації на посаді асистента, доцента, професора – понад 28 років.

 

Підвищення кваліфікації:

  • Міжнародне стажування Advanced Training in European Universities Slovakia – Austria «Modern teaching methods and innovative technologies in higher education: European Experience and Global Trends» 19-23 лютого 2018 року, Наукове академічне співтовариство ім. М. Балудянського, (м. Кошице, Словаччина), Кошицький технічний університет, Пан-Європейський університет (м. Братислава, Словаччина), Віденський університет, м. Відень (108 год., сертифікат № 028/1 – 2018).
  • Міжнародне стажування «Сучасні методи викладання та інноваційні технології у вищій освіті: європейський досвід та світові тенденції» в університеті фінансів, бізнесу та підприємництва, м. Софія, Болгарія, 13 січня - 8 лютого 2020 року (180 год., сертифікат № BG/VUZF/520-2020).

Сфера наукових інтересів: управління підприємствами готельного та ресторанного господарства, управління економічною діяльністю підприємств готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, управління стратегічним розвитком підприємств готельного господарства.

 

Наукові праці та публікації. Автор 177 публікацій, з них – 151 наукового та 26 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях та у періодичних виданнях, які включені до наукометричної бази Scopus. Автор книги "Готельний бізнес: стратегії розвитку". Державним Департаментом інтелектуальної власності видано Деклараційний патент на винахід за №43956А.

 

Викладає дисципліни:«Економіка підприємства», «Економіка готелів і ресторанів», «Економіка туризму», «Економіка ресторанів», «ЗЕД підприємства», «Моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства», «Методологія і організація наукових досліджень».

 

Резюме...