Міжнародна науково-практична конференція «Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку».

2b13b76cd851d6a48937ca6366f1d9d7 23-24 жовтня 2014 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку».

У своєму вітальному слові ректор Київського національного торговельно-економічного університету Мазаракі Анатолій Антонович зазначив, що багатогранність впливу туризму на всі сфери суспільного життя обумовила визнання науковцями сталого розвитку цієї галузі як системи, в центрі якої знаходиться людина. У вирішенні ключових питань сталого розвитку туризму вагомим фактором стає  забезпечення доступності та безперервності якісної освіти протягом усього життя як запоруки самореалізації особистості.

Імплементація положень нового Закону України «Про вищу освіту» в навчальний процес вимагає серйозного переосмислення форм і методів, змісту соціально-гуманітарної, фундаментальної та професійної складової освітніх програм підготовки фахівців для сфери туризму на різних рівнях вищої освіти, що передбачає наукове наповнення програм навчальних дисциплін, синхронне впровадження у навчальний процес сервісних, управлінських, технологічних та інших інновацій, їх професіоналізацію. Ректор висловив впевненість, що консолідація зусиль освітян, науковців, представників бізнесу та органів влади забезпечить досягнення поставлених цілей.

     Високий науковий рівень конференції був заданий доповіддю директора Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», доктора економічних наук, професора, академіка НАН України, заслуженого діяча науки і техніки, віце-президента НАН України Гейця В.М. на тему «План Маршалла для відродження економіки України», в якій окреслено стратегічні напрями відродження економіки України у складних умовах та роль туризму як одного з пріоритетів її розвитку.

   Учасники конференції обмінялись досвідом і результатами наукових досліджень з різних аспектів забезпечення сталого розвитку туризму в Україні та світі, акцентували увагу на пошуку дієвих важелів щодо підвищення впливу освіти й науки на результати господарської діяльності. b8bc136e36cc6af8bfe0354464535bc5

     Гостем конференції став представник одного з провідних ВНЗ Латвії – Університету TURIBA, з яким КНТЕУ підписав двосторонню угоду про співробітництво.

     Ткаченко Тетяна Іванівна, декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу, у своїй промові охарактеризувала геопросторові зміни попиту на ринку туристичних послуг, процеси переорієнтації ринку під впливом кризових явищ і ліквідації бар’єрів сталого розвитку, відзначила необхідність підвищення значущості розробки професійних стандартів та їх адаптацію в освітні, якнайшвидшої імплементації нової редакції Закону України «Про вищу освіту».

     Основними темами дискусій стали:

·         Теорія та праксеологія туризму.

·         Тренди в туризмі.

·         Геопросторові виміри туризму.

·         Інституціональне середовище та управління сталим розвитком туризму.

·         Туристські дестинації України.

·         Курортологія, SPA- і Wellness- туризм.

·         Туристично-рекреаційне проектування.

·         Готельний і ресторанний сервіс у контексті сталого розвитку.

·         Ресторанні технології та здорове харчування.

·         Туризм, фізичне виховання і спорт: філософія здорового способу життя.

·         Екскурсійна справа та туристичний супровід.

·         Економіка, менеджмент і маркетинг у сфері гостинності та туризму.

     Наприкінці пленарних засідань учасники конференції прийняли резолюцію з адресними рекомендаціями до Міністерства освіти і науки України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Київської міської державної адміністрації щодо спільних дій і вирішення першочергових завдань активізації процесів сталого розвитку туризму. c85cbe40a3a2edb3ea22781280ba11ff

     У конференції взяли участь представники Будапештського економічного університету (Угорщина), Німецького товариства міжнародного співробітництва ГІЦ ГмбХ (GIZ GmbH) з управління проектами «GIZ Ukraine», Університету Turiba (Латвія), Державної установи «Інститут економіки та прогнозування НАН України», Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Державного агентства України з туризму та курортів, Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара, Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Житомирського державного технологічного університету, Інституту туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України, Карпатського університету імені Августина Волошина, Київської міської державної адміністрації, Київського університету туризму, економіки і права, Київського інституту бізнесу та технологій, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Криворізького педагогічного інститут ДВНЗ «Криворізький національний університет», Львівського національного університету ім. І. Франка, Львівського національного аграрного університету, Львівського інституту економіки і туризму, Луцького національного технічного університету, Міжнародного агентства з культурних обмінів та туризму «Україна-Русь», Міжрегіональної академії управління персоналом, Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини ВНЗ «Університет «Україна», Національного університету харчових технологій, Національного університету фізичного виховання і спорту, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Національного авіаційного університету, Одеського національного економічного університету, Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, ПАТ «Укрпрофоздоровниця», ПАТ «Київенергохолдинг», Рівненського державного гуманітарного університету, Ужгородського торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ, Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ.

         Ключовим моментом в рамках конференції стало проведення круглого столу на тему «Партнерство бізнесу та освіти у сфері туризму», в роботі якого взяли участь, крім учасників конференції, представники бізнесу (роботодавці), органів місцевого самоврядування і громадських організацій: Державного агентства України з туризму та курортів (Шенін Андрій Олександрович), Туристичної асоціації України (Вихристенко Борис Іванович, президент), Всеукраїнської організації роботодавців санаторно-курортних і оздоровчих закладів (Тарасенко Ольга Петрівна, генеральний директор), Асоціації зіркових готелів (Прохоров Дмитро Анатолійович, виконавчий директор), ТОВ «Прем’єр Інтернешнл» (Сідлецька Ірина Юріївна, генеральний директор), туроператора TPG (Бойко Олена Валеріївна, заступник генерального директора), туроператора «Coral Travel», АЛТУ (Смолякова Юлія Олександрівна) та ін.