Корисні посилання

 

gov hotl ua

 

Міжнародна науково-практична конференція

38001Запрошуємо взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах», яка відбудеться 24-25 квітня 2015 р. В мальовничому куточку закарпаття за адресою: закарпатська обл., ужгородський р-н, с. Барвінок, конференц-зал готелю-ранчо «золота гора» (4 км від м.ужгород) http://www.zolota-gora.com.

 

 

 

 

Тематичні напрями роботи конференції

 

 1. Інвестиційно-інноваційні напрями розвитку національної економіки.
 2. Стан інвестиційних процесів в сучасній економіці україни.
 3. Проблеми та перспективи розвитку інвестиційного клімату в україні.
 4. Економічні проблеми і розвиток економіки.
 5. Розвиток інвестиційно-інноваційної діяльності економіки на регіональному рівні.
 6. Удосконалення системи управління виробництвом на інноваційній основі.
 7. Іноземні інвестиції в системі зростання економіки україни.
 8. Специфіка розвитку регіональної економіки.
 9. Проблеми розвитку підприємництва і сільських територій.
 10. Рекреаційно-туристичний комплекс в системі розвитку економіки.
 11. Менеджмент, маркетинг та фінансово-облікове забезпечення розвитку економіки.  

 Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.


Програма конференції

 

24 квітня 2015 р.

  900 – 1100  реєстрація і розміщення учасників

1100 – 1300  пленарне засідання

1310 – 1430  обід

1430 – 1700  секційні засідання

 

25 квітня 2015 р.

1000 – 1200   підведення підсумків, прийняття резолюції конференції

1300 – 1700  екскурсійна програма 

1700– від’їзд учасників конференції 


Вимоги до оформлення тез

1. Тези доповіді не повинні перевищувати 2-ох сторінок друкованого тексту (статті – не більше 12 сторінок) на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word .

2. Поля: ліве - 2,3 см; праве - 2,3 см; верхнє - 2,0; нижнє - 2,5см.

3. Гарнітура: Times New Roman14 пт. Інтервал між рядками – «одинарний».

4. Рукопис починається з індексу УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman12 пт.). Ініціали та прізвища авторів - великими літерами у верхньому правому кутку листа (Times New Roman12 пт.). Назва організації, де працює автор повністю, 8 пт. Назва тез - прописними великими літерами (Times New Roman12 пт., жирний). 

5. Для назв таблиць використовувати шрифт 10 пт., жирний. Для напису під рисунками використовувати шрифт - 8 пт., жирний. Формули розташовують по центру, нумерацію формул здійснюють по правому краю. Формули повинні бути набрані в редакторі Microsoft Equation 3.0.

7. Літературні джерела, що цитуються повинні бути пронумеровані відповідно з порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці тез бібліографічним списком джерел на мові оригіналу відповідно до вимогДАК України.


 Вимоги до оформлення статті

 

До друку приймаються статті, написані українською, російською або англійською мовами, які раніше не публікувалися та не були передані для публікації в інші видання (у тому числі електронні). Вимоги та умови публікації розміщено на веб-сайті вісника: http://msu.edu.ua/visn.


Для участі в конференції необхідно:

 

До 05 квітня 2015 року сплатити організаційний внесок, який становить для очних учасників 200 грн., заочних – 150 грн. та надіслати: заявку на участь, тези доповіді, статті (зразок заявки, вимоги щодо

оформлення тез і статей додаються) та копію квитанції про оплату (учасникам конференції видається сертифікат учасника та за потребою довідка про впровадження досліджень).Назва надісланих файлів має включати в себе прізвище авторів (напр. Чучка_тези.docx). 

Організаційний внесок включає покриття витрат на публікацію тез-доповідей та організаційні витрати на проведення конференції. На вказану учасниками адресу надсилається 1 збірник тез доповідей (за кожен додатковий екземпляр необхідно додатково сплатити 50 грн.). 

Проїзд, проживання і харчування учасники конференції оплачують самостійно. За бажанням, буде здійснено бронювання місць у готелі ранчо «Золота гора» (для учасників конференції проживання у номері стандарт двох-місний складає 230 грн. в т.ч. сніданок). 

Учасники конференції можуть подати наукову статтю для публікації у фаховому журналі. Вартість публікації статті становить – 30 грн. за 1 сторінку авторського тексту та 30 грн. за відправлення 1 примірника журналу (за додатковий екземпляр необхідно додатково сплатити 80 грн.). 

Матеріали надсилати поштою на адресу оргкомітету або за електронною адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..


 Оргкомітет конференції

 

Співголови:

Гаврилко Петро Петрович – директор Ужгородського торгово-економічного інституту КНТЕУ, кандидат економічних наук, професор

Щербан Тетяна Дмитрівна – ректор Мукачівського державного університету, доктор психологічних наук, професор

Бедь Віктор Васильович – ректор Карпатського університету ім. Августина Волошина, доктор юридичних наук, професор

Кравців Василь Степанович – директор Державної установи «Інституту регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього» НАН України, доктор економічних наук, професор.

 

Члени:

Лендєл Михайло Андрійович – професор кафедри туристичного та готельно-ресторанного  бізнесу  Ужгородського торгово-економічного інституту, КНТЕУ, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України

Гоблик Володимир Васильович – перший проректор Мукачівського державного університету, кандидат філософських наук, доцент

Ігнатишин Марія Василівна – доцент кафедри фінансів Мукачівського державного університету, кандидат економічних наук, доцент

Кляп Михайло Петрович – заступник директора Ужгородського торгово-економічного інституту, КНТЕУ, кандидат фізико-математичних наук, доцент

Мікловда Василь Петрович – завідувач кафедрою економіки підприємств Ужгородського національного університету, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Проскура Володимир Федорович – завідувач кафедрою  менеджменту та управління економічними процесами Мукачівського державного університету, доктор економічних наук, професор

Сембер Степан Васильович – директор Закарпатського регіонального центру соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України, кандидат економічних наук, доцент 

Чучка Іван Михайлович – завідувач кафедрою маркетингу Мукачівського державного університету, кандидат економічних наук

Штефко Роберт – декан факультету менеджменту Пряшівського університету в Пряшеві, доктор, професор (Словаччина)

Денисова Іванова Петрова – доктор, доцент, Технічний університет Габрово (Болгарія) 

Лендєл Олег Дмитрович – старший викладач кафедри маркетингу Мукачівського державного університету


Контактні телефони організаторів конференції

- з питань розселення, приїзду, особистих запрошень на конференцію і т.п.:
   Рубіш Марина Андріївна, тел. роб. (03131) 2-13-98, моб. (050) 925-74-46;

- з питань виступів на пленарному засіданні, публікації тез доповідей та статей:

   Лендєл Олег Дмитрович, тел. роб. (03131) 2-13-98, моб. (050) 372-10-07. 


Матеріали конференції

передбачається публікація тез доповідей у збірнику матеріалів конференції, які планується видати учасникам до початку роботи конференції (заочним учасникам авторський екземпляр буде надіслано поштою у травні 2015 р.) та публікація за підсумками роботи конференції статей у фаховому науковому журналі (Науковий вісник Мукачівського державного університету Серія: Економіка, 2313.8114).