Побачив світ новий навчальний посібник «КОНТРОЛІНГ»

KgyF54yoLrMНовий навчальний посібник, підготовлений нашим викладачем - доктором економічних наук, професором Ігорем Геннадійовичем Брітченко та кандидатом економічних наук, доцентом Анною Олександрівною Князевич. Навчальний посібник підготовлений відповідно до типової програми навчальної дисципліни «Контролінг» та стандартів МОН України для студентів, слухачів, аспірантів та викладачів ВНЗ, що навчаються за галузями знань «Менеджмент і адміністрування», «Економіка та підприємництво». 
Розглянуто суть контролінгу, його роль і значення в економічній діяльності підприємств, місце в системі управління бізнесом. Охарактеризовані об’єкти контролінгу, його види та методичний інструментарій. Значна увага відведена організації управлінському обліку в системі контролінгу. Висвітлені також прикладні засади контролінгу, необхідні для засвоєння та практичного застосування інструментарію контролінгу, оперативного відстеження розвитку підприємства відповідно до встановлених орієнтирів. Наведені варіанти практичних завдань, що можуть бути використані для індивідуальної та самостійної роботи студентів.