Подальша інтеграція науковців УТЕІ КНТЕУ до наукового та освітнього простору Європейського Союзу

757457457 5-6 жовтня 2015 р. зав. кафедри фінансів УТЕІ КНТЕУ д.е.н., проф. Брітченко І.Г. прийняв участь у ХІV Міжнародній науковій конференції "Організація комерційної діяльності в умовах посилення вимог споживачів", котра відбулася на базі у м. Новий Сонч (Польща) на базі Вищої школи менеджменту - Національного університету Луіса.

Під час конференції проф. Брітченко І.Г. виступив зі спільною доповіддю з директором Навчально-наукового інституту фінансів та банківської справи Національного університету Державної податкової служби д.е.н., проф. Кужелєвим М.О. на тему "Financial support for innovative development of science in Ukraine".

В наслідок дружніх наукових дискусій з науковцями з ЄС українські вчені отримали позитивні рецензії,  рішення вченої ради та ISBN від WSB-NLU для опублікування колективної монографії  "Корпоративні відносини в банківському секторі", авторами якої є директор УТЕІ КНТЕУ к.е.н., проф. Гаврилко П.П., директор ННІ Фінансів та банківської справи НУДПС, д.е.н., проф. Кужелєв М.О. та зав. кафедри фінансів УТЕІ д.е.н., проф. Брітченко І.Г. Також досягнуто домовленість про публікацію наукових статей в польському журналі, що входить до наукометричних баз SCOPUS та JEMI.  

77788568

Наприкінці зустрічі д.е.н., професора Брітченко І.Г. було нагороджено грамотою Вищої школи менеджменту - Національного університету Луіса за розвиток наукового співробітництва між Польщею та Україною. 

778888