Міжнародна науково-практична конференція

099

15-16 квітня 2016 року на базі туристичного комплексу «Богольвар» в с.Анталовці Ужгородського р-ну Закарпатської області відбулася Міжнародна науково-практична конференція на тему „Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи”. Ініціатором та організатором конференції виступив Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.

Партнерами у проведенні конференції були:

-ДВНЗ «Ужгородський національний університет»,

- Національний науковий центр „Інститут аграрної економіки” НААН України,

- Карпатський університет ім. Августина Волошина,

- Державна установа «Інститут регіональних досліджень  ім. М.І.Долішнього НАН України».

На конференції були розглянуті актуальні питання розвитку сучасної економіки та основні трансформаційні перетворення в національному господарстві України та її регіонів. Обґрунтовуються соціально-економічні, екологічні, демографічні проблеми територіальних економічних систем, їх інноваційно-інвестиційні стратегії розвитку, напрями економіки природокористування і охорони навколишнього природного середовища. Значну увагу приділено пріоритетам транскордонного співробітництва, зовнішньоекономічній діяльності та розвитку рекреаційно-туристичного комплексу.

021

Участь у роботі конференції прийняли представники зарубіжних наукових закладів: Пряшівський університет (Словаччина), Вища школа м. Ніредьгаза (Угорщина), Технічний університет м. Габрово (Болгарія), Політехніка Свєнтокшиська (Польща), Західний університет ім. Васіле Голдіша (м. Арад, Румунія).

На конференцію надіслали матеріали 173 вітчизняні та зарубіжні науковці. В роботі конференції приймають участь 6 академіків та 4 член-кореспонденти національної та галузевих академій України. В обоготворенні проблем розвитку економіки і територіальних систем приймають участь 32 доктори наук, 72 кандидати наук, аспіранти і здобувачі наукових ступенів. З науковими доповідями виступили представники зарубіжних навчальних закладів з Польщі, Словаччини, Румунії, Молодови, Білорусії, Росії, Німеччини.

067

За результатами роботи конференції прийнято резолюцію та рекомендації щодо розвитку регіональної економіки і територіальних систем. Тези доповідей, які були надіслані на конференцію вийшли друком в трьох частинах і були роздані учасникам конференції та передані представникам урядових структур і органів місцевого самоврядування.. Планується підготувати до друку розширені статті окремим томом у фаховому науковому виданні окремим томом.

025