Корисні посилання

 

gov hotl ua

 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ АКТИВІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ»

thumbnail 1 28-29 квітня 2017 року на базі туристичного комплексу «Богольвар» в с. Анталовці Ужгородського р-ну Закарпатської області відбулася Міжнародна науково-практична конференція на тему «Сучасні економічні, соціальні та екологічні детермінанти активізації розвитку країни та її регіонів». Ініціатором та організатором конференції виступив Ужгородський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету. Партнерами у проведенні конференції були: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» НААН України, Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України», Національний університет біоресурсів і природокористування України, Карпатський університет ім. Августина Волошина, Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України».

Це вже третя конференція такого масштабу яку проводить Ужгородський торговельно-економічний інститут КНТЕУ на Закарпатті. За ініціативи директора Ужгородського торговельно-економічного інституту, професора П. Гаврилка та д.е.н., професора, член-кореспондента НААН України М. Лендєла, вже традиційно, щовесни в період цвітіння сакури на Закарпаття приїздять відомі вчені та їх молоді аспіранти. Серед них директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» НААН України, академік НААНУ Ю. Лупенко, директор державної установи „Інститут економіки природокористування та сталого розвитку” НАН України, академік НААНУ України М. Хвесик, проректор Національного університету біоресурсів і природокористування, академік НААНУ С. Кваша, директор інституту регіональних досліджень ім. М.І.Долішнього НАН України професор В. Кравців.

Участь у роботі конференції прийняли представники зарубіжних наукових закладів: Пряшівський університет (Словаччина), Вища школа м. Ніредьгаза (Угорщина), Політехніка Свєнтокшиська (Польща), Західний університет ім. Васіле Голдіша (м. Арад, Румунія). В роботі конференції прийняв участь радник економічної групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні при Кабінеті Міністрів України Олександр Шкурла (Словаччина).

У підготовці, організації і проведенні конференції активну участь взяли к.ф.-м.н, доцент Михайло Кляп, к.е.н., ст. викл. Сергій Газуда, к.е.н., доцент А. Домище-Медяник, к.е.н. Катерина Індус, д.е.н., проф. Леся Газуда, к.ф.-м.н, доцент Бандурин Ю.А, ст. викл. Стефан Талапа, А.С.Соколова.

На конференції було розглянуто актуальні питання соціально-економічного й екологічного розвитку територіальних економічних систем

України та її регіонів, виокремлено демографічні проблеми та особливості відтворення людського капіталу. Значну увагу приділено проблемам розвитку підприємництва, зокрема в межах сільських територій з метою актуалізації їх системного відродження. Наголошувалося на вагомості формування інноваційно-інвестиційної стратегії розвитку економіки територіальних систем на основі невиснажливого природокористування (особливо у сфері рекреації та туризму), охорони довкілля. Окреслено роль і місце транскордонної співпраці та зовнішньоекономічної діяльності для розвитку прикордонних територій, а також фінансово-облікового забезпечення регіонального зростання.

На конференцію надіслали матеріали майже 100 вітчизняних та зарубіжних науковців. В роботі конференції приймали участь 5 академіків та 4 член-кореспонденти національної та галузевих академій України. В обоготворенні проблем розвитку економіки і територіальних систем приймають участь 34 доктори наук, 72 кандидати наук, аспіранти і здобувачі наукових ступенів. З науковими доповідями виступили представники зарубіжних навчальних закладів Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Болгарії.

За результатами роботи конференції прийнято резолюцію та обґрунтовано рекомендації щодо пріоритетів і стратегії територіального розвитку на перспективу. Тези доповідей, надіслані на конференцію вийшли друком в двох частинах і були роздані учасникам конференції та передані представникам урядових структур і органів місцевого самоврядування. Планується підготувати до друку розширені статті окремим томом у фаховому науковому виданні.

 

thumbnail IMG 1771 thumbnail IMG 1840 thumbnail IMG 1886