Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики»

25 листопада 2022 року завідувач кафедри менеджменту туристичного та готельно-ресторанного бізнесу д.ек.н., професор Людмила ЗАВІДНА взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики», яка відбулась у Харківському національному економічному університеті ім. С Кузнеця, на кафедри менеджменту, логістики та інновацій у форматі Zoоm-конференції.

 

Місія конференції – обговорення наукових і практичних проблем забезпечення конкурентоспроможності та інноваційного розвитку економіки України в умовах сучасних викликів.

 

У період конференції відбулася робота круглого столу: «Економіка України в умовах війни: втрати та напрямки відновлення», де були представлені такі доповіді:

 

«Конкурентоспроможність та інновації у спадщині професора Ростислава Колегаєва, учня видатного вченого Овсея Лібермана»

 

ВНУКОВА Наталія Миколаївна, д.ек.н., професор, професор кафедри банківської справи і фінансових послуг Харківського національного економічного університеті імені Семена Кузнеця (Харків, Україна);

 

«Вплив війни на економіку України: масштабні втрати та нові можливості»

 

АНТОНЮК Валентина Полікарпівна, д.ек.н., професор, головний науковий співробітник Інституту економіки промисловості НАН України (Київ, Україна);

 

«Strategic Management of Competitiveness based on Innovation»

 

SANDAL Jan-Urban, Fil. Dr., owner of the Jan-U. Sandal Institute (Lørenskog, Norway);

 

«Problems of innovation in the field of financial technologies»

 

BALTGAILIS Jurijs, Dr. Оec., Assistant Professor, Baltic International Academy (Riga, Latvia);

 

«Індустріальні парки як інструмент підтримки розвитку промислового сектору та відновлення економіки України»

 

ХАУСТОВА Вікторія Євгенівна, д.ек.н., професор, директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків, Україна),

 

ГУБАРЄВА Ірина Олегівна, д.ек.н., професор, заст. директора з наукової роботи Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків, Україна);

 

«Role of Enterprise Architecture in Digital Transformation»

 

KUMAR Amit, Assistant Professor, Department of Commerce & Business Management of the Integral University (Lucknow, India);

 

«Новий публічний менеджмент – інноваційні напрямки змін у функціонуванні публічного сектору»

 

ВАЦЬКОВСЬКІ Казімеж Станіславович, д.ек.н., професор, завідувач кафедри інформаційних систем Варшавського технологічного університету «Варшавська політехніка» (Варшава, Польща),

 

ГОРДІЄНКО Лариса Юріївна, к.ек.н., доцент кафедри державного управління, публічного адміністрування та регіональної економіки Харківського національного економічного університеті імені Семена Кузнеця (Харків, Україна);

 

«Міграція населення під час війни та її вплив на ринок оплати праці»

 

ТУТОВА Анастасія Сергіївна, викладач кафедри менеджменту, логістики та інновацій Харківського національного економічного університеті імені Семена Кузнеця (Харків, Україна).

 

 

В рамках проведення Міжнародної науково-практичної конференції та круглого столу буде видано збірник тез в електронному вигляді та надано сертифікат учасника конференції.

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5