Корисні посилання

 

gov hotl ua

 

Підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти»

20-21 грудня 2022 року науково-педагогічні працівники Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету пройшли навчання за програмою підвищення кваліфікації викладачів закладів вищої освіти «Особливості розроблення та змістового наповнення навчальних програм вибіркових дисциплін, що забезпечують формування міжкультурної свідомості та компетентностей здобувачів вищої освіти» у Навчально-методичному центрі вищої та фахової передвищої освіти МОН України.

 

За результатами навчання доц. Василиха Н.В., доц. Гуштан Т.В., доц. Індус К.П., доц. Павліш Л.О., ст. викл. Тороній Л.І., доц. Югас. Е.Ф. отримали сертифікати.

  

vasylykha

 

hushtan

 

indus

 

pavlish

 

toronii

 

iuhas