Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників – інструмент удосконалення професійних компетентностей

Науково-педагогічні працівники Ужгородського торговельно-економічного інституту ДТЕУ: доц. Василиха Н.В., проф. Гуштан Т.В., доц. Індус К.П. успішно пройшли підвищення кваліфікації за освітньою програмою: «Інноваційна педагогіка XXI століття: нові компетентності викладача закладу вищої освіти». Підвищення кваліфікації проходило у дистанційному форматі з 12 лютого – 22 березня 2024 року на базі Вінницького державного педагогічного університету, Освітній хаб «NotBox».

 

Навчальне навантаження становило 6 кредитів ECTS / 180 академічних годин.

 

У межах заходу на платформі Google Meet було проведено он-лайн – лекції на теми:

  • «Креативність як чинник професійного саморозвитку науково-педагогічного працівника ЗВО»;
  • «Андрагогічний підхід до навчання майбутніх фахівців»;
  • «Використання технологій штучного інтелекту для організації освітнього процесу у ЗВО».

 

Спікери підвищення кваліфікації – Фрицюк В.А., доктор педагогічних наук, професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Герасимова І.Г., доктор педагогічних наук професор Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Кізім С.С., кандидат педагогічних наук, доцент Вінницького державного педагогічного університету імені  Михайла Коцюбинського.

 

Під час підвищення кваліфікації НПП опанували нові компетенції, у конструктивній взаємодії відпрацювали практичні уміння і навички інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення наукової діяльності.

 

За результатами підвищення кваліфікації у ВДПУ учасниками опубліковано тези та отримано сертифікати.

 

Дякуємо  спікерам за професіоналізм та співпрацю!

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5