Підвищення кваліфікації як форма професійного зростання науково-педагогічного працівника

З 1 квітня по 4 травня 2024 р. науково-педагогічні працівники Інституту проходили курси підвищення кваліфікації за програмою «Технології ефективного педагогічного спілкування, психодіагностики і надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу у закладах вищої освіти».

 

Відповідно до державної політики у галузі освіти та забезпечення якості освіти метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників є їхній професійний розвиток, набуття нових та вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності.

 

Курси проводив доктор педагогічних наук, професор кафедри філософії і економіки освіти Полтавської академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського Стрельніков Віктор Юрійович.

 

Форма навчання – змішана (онлайн і очна). Обсяг навчального навантаження – 180 годин/ 6 кредитів ЄКТС.

 

Програма курсів охопила важливі та актуальні теми:

  • технології ефективного педагогічного спілкування;
  • культура самовираження та лідерство в освіті: життєтворчі перспективи особистості науково-педагогічного працівника та його інноваційна компетентність;
  • особливості розвитку пізнавальних психічних процесів, емоційно-вольової сфери особистості студента, його індивідуально-психологічних особливостей;
  • складники особистісного і професійного розвитку студента;
  • методи і техніки, які можуть бути застосовані для забезпечення психологічної підтримки студентів у воєнний період.

 

Учасниками курсів підвищення кваліфікації досягнуті результати:

  • виконано тестові завдання;
  • написано есе – опис власного досвіду застосування сучасних технологій ефективного спілкування під час викладання дисциплін;
  • підвищено рівень знань із сучасних технологій ефективного педагогічного спілкування, психодіагностики і надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу під час вивчення навчальних дисциплін;
  • отримано сертифікати.

 

Дякуємо Полтавській академії неперервної освіти ім. М.В. Остроградського за сприяння у проведенні курсів підвищення кваліфікації та співпрацю.

 

1

 

2

 

3